Fick inte ansluta braskamin till ventilationskanal

Publicerad 9 jul 2015, 09:59

Ett par bostadsrättshavare installerade en braskamin genom att ansluta den till en ventilationskanal via skorstensstocken. Högsta domstolen har i ett beslut nyligen förklarat att kanalen i skorstensstocken inte ingår i parets lägenhet och att de därför inte hade rätt att installera kaminen.

Lägenheten ligger överst i bostadsrättsföreningens hus. I huset finns redan eldstäder och tidigare hade en kakelugn varit ansluten till den aktuella kanalen, men efter att kakelugnen monterats bort användes kanalen för ventilation.

Bostadsrättshavarna ansåg att kanalen ingår i lägenheten, eftersom den bara tjänar deras lägenhet. Därför hade de rätt att ansluta kaminen till kanalen, menade de, trots att föreningen motsatt sig installationen.

Föreningen menade att kanalen ingår i huset och att den alltså inte är en del av lägenheten. Bostadsrättsföreningens styrelse pekade dessutom på att ventilationen i fastigheten riskerade att försämras, om kanalen inte kunde användas för ventilation.

Vad som ska räknas till en bostadsrättslägenhet och vad som hör till huset i övrigt framgår inte av bostadsrättslagen. Frågan får avgöras med hjälp av föreningens stadgar. Hur ansvaret för underhåll av olika delar av huset är fördelat mellan föreningen och den enskilde bostadsrättshavaren kan ha betydelse.

I det här fallet ansvarade föreningen för underhållet av kanalen. Enligt Högsta domstolen hör en skorstensstock och tillhörande kanaler till huset. Installationen av kaminen var därmed en olovlig åtgärd i bostadsrättsföreningens fasta egendom. Föreningens begäran om särskild handräckning för återställande av skorstensstocken och kanalen beviljades.

Bostadsrättshavarna ska nu betala för rättegångskostnader i hovrätten med 166 625 kronor och i Högsta domstolen med 169 706 kronor samt ränta till bostadsrättsföreningen.