Logga in

Tvingas byta oljepanna till värmepump

Publicerad
2 jun 2015, 09:09

En företagare i Falun tvingas byta ut oljepannan mot värmekälla som drivs med förnybar energi. Det har Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beslutat i ett föreläggande.

Miljönämnden i Falu kommun förelade i april 2014 en företagare att ersätta oljeeldningen på sina fastigheter med ett förnybart värmesystem. Detta med hänvisning till hushållningsprincipen i miljöbalken. Företagaren överklagade beslutet från Falu kommun, men nu fastställer Mark- och miljööverdomstolen domen.

Enligt hushållningsprincipen i miljöbalken ska alla som driver en verksamhet hushålla med råvaror och energi. Dessutom ska förnybara energikällor användas i första hand. Bedömningen av om en verksamhet är förenlig med hushållningsprincipen och om ett föreläggande är rimligt eller inte görs från fall till fall. Bland annat ska miljönyttan vägas mot kostnaderna. Enligt företagaren själv skulle det kosta cirka 1 miljon kronor att byta ut oljepannan mot en värmepump.

Men Mark- och miljööverdomstolen menar att i det här fallet är miljönyttan beaktansvärd, även om det rör sig om en mindre verksamhet. Ett byte av värmekälla kommer också att innebära en sänkning av värmekostnaderna för fastigheten och återbetala sig över tid, menar domstolen.

”Att begränsa växthuseffekten är ett prioriterat mål i Sverige. Föreläggandet innebär inte ett generellt förbud mot oljeeldning. /…/ Vid en årsförbrukning av 35 m³ olja blir det ungefärliga koldioxidutsläppet 9 500 kg/år. Miljönyttan vid byte till en värmepump, bestående i minskade koldioxidutsläpp, kan beräknas till 50 000–100 000 kronor per år.”, enligt Naturvårdsverkets remissyttrande som finns citerat i domen.

Det har inte framkommit att det skulle föreligga några särskilda svårigheter för företagaren att övergå från oljeeldning till uppvärmning med värmepump. Mark- och miljööverdomstolen anser därför inte att föreläggandet om byte av värmekälla är orimligt.