Logga in

ÄTA-tvist avgjordes i rätten

Publicerad
17 dec 2018, 09:47

Arbetet försenades och utfördes i strid mot egna bygghandlingar – ändå vann Caverion mot byggföretag i tingsrätten.

Under slutet av 2016 fram till och med augusti 2017 genomfördes en ombyggnad av ett trevåningshus i Torsås kommun. Beställare var allmännyttiga Torsås Bostads AB som hade anlitat byggföretaget Lagans Byggnads AB som generalentreprenör.

Arbetet innebar bland annat ett komplett nytt tappvattensystem samt byte av porslin, blandare, nytt värmesystem med nya radiatorer, avstängnings- och injusteringsventiler och ledningsnät, nytt avloppsnät inom hela byggnaden inklusive bottenavlopp.

Läs mer: Finskt grepp om Caverion i Sverige

I oktober 2016 ingick Caverion Sverige AB och Lagans Byggnads AB ett avtal om rörinstallationer. Entreprenaden var en underentreprenad och för avtalet gällde bland annat ABT 06 och ABT-U 07. Kontraktssumman avtalades till 2 720 000 kronor, exklusive mervärdesskatt.

Caverion utförde rörinstallationerna i bostadshuset under 2017 och entreprenaden besiktigades, med ett antal anmärkningar (se faktarutan nedan). Vid efterbesiktningen konstaterades att vissa av felen kvarstod, något som Caverion senare åtgärdade.

Caverion slutfakturerade för det utförda arbetet, men Lagans betalade inte hela beloppet. Då stämde Caverion Lagans inför tingsrätten.

Huvudentreprenören menade att man hade en motfordran mot Caverion på grund av ett ÄTA-krav (Ändringar, Tillägg, Avgående, ändringar som sker under arbetets gång).

Caverion menade att påståendet inte stämde.

Läs mer: Kontraktet som ger 50 miljoner om året

Efter diskussioner mellan parterna har Lagans Byggnads AB betalat drygt 100 000 kronor. Återstående obetalt belopp uppgick till drygt 830 000 kronor.

Den slutliga kostnaden entreprenaden blev inte känd förrän vid slutavräkningen av entreprenaden, på grund av felen, menade Lagans.

Lagans hävdade i tingsrätten att Caverion varit vårdslös genom underlåtenhet att samordna projekteringen med övriga entreprenader.  Dessutom var arbetet försenat och utfördes i strid mot egna bygghandlingar.

Lär mer: Vändning för Caverion

Trots detta gick Caverion vinnande ur striden. Efter förlikning kom parterna överens om följande:

  • Lagans ska betala 600 000 kronor till Caverion.
  • Caverion ska rätta felen i relationshandlingarna.
  • Vardera parten svarar för sin rättegångskostnad.

– Det är naturligtvis tråkigt att inte vara överens i en entreprenad, men vi är nöjda över att vi nu har nått en förlikning tillsammans med Lagans Byggnads AB och därmed är saken utagerad. Vi väntar nu på betalning av förlikningsbeloppet, meddelar Caverion genom sin marknads- och kommunikationschefen Erika Björnesparr.

Läs mer: Tysk förlikning kostar Caverion 400 miljoner kronor

VVS-Forum har sökt Lagans Byggnads AB för en kommentar, men utan resultat.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft utan kan överklagas till Göta hovrätt till och med den 27 december 2018. Prövningstillstånd krävs dock.