Logga in

Det läcker som vanligt – men oftast i köken

Publicerad
2 maj 2017, 13:43

Statistiken från 2016 års Vattenskadeundersökning bekräftar trenden att köken är mest drabbade. Annars bjuder undersökningen inte på några överraskningar – det läcker som vanligt.

– Undersökningen visar samma trender som tidigare: köksskadorna fortsätter att öka. Det var lite fler ledningsskador än 2015, men det beror på att det var många frysskador, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten.

Vattenskadeundersökningen 2016 omfattar totalt 5 771 vattenskador. Av dessa uppstod 4 809, eller 83 procent, i småhus.

I köken är det vanligast med skador på rör och kopplingar. Annars är diskmaskiner den utrustning som orsakar flest skador.

– Det som orsakar mest problem är självklart också det som är mest installerat. Diskmaskiner ger flest skador i kök, vattenanslutna kylar och frysar finns inte i samma utsträckning, säger han.

När det gäller ledningsskador är statistiken i 2016 års undersökning mer detaljerad med fler kategorier än tidigare. Därför ser också statistiken annorlunda ut och går inte att jämföra direkt med tidigare statistik.

– Vi vill att de som rapporterar in skador verkligen ska ta reda på orsaken till skadan. Nu ser vi att alla inte undersökt så mycket som de borde ha gjort för att hitta orsaken, säger Hampus Asp.

Ledningssystemen är som vanligt mest skadedrabbade. Totalt inrapporterades 3 573 skador orsakade av läckande ledningssystem för vatten, värme och avlopp. Det motsvarar 62 procent av alla inrapporterade skador. 44 procent av dessa skador uppstod på kallvattenledningar.

Korrosion samt ålder och slitage är de felorsaker som dominerar och de system som drabbas är med stor majoritet äldre än 30 år. Undersökningen bekräftar alltså att skadorna drabbar gamla system som installerades under de så kallade rekordåren 1961–1975 då det byggdes mycket.

På nya system dominerar material- och utförandefel, alltså fel som uppdagas snabbt efter nyinstallation. Frysskador fördelar sig däremot mer jämt över tidsperioderna.

Enligt undersökningen betalade försäkringsbolagen ut ungefär 2,8 miljarder kronor under 2015 i ersättningar till kunderna. Siffrorna kommer från statistik från Svensk Försäkring och visar en svag nedåtgående trend. 2010 var summan närmare 3,8 miljarder kronor. I kostnaderna ingår inte självrisker och avskrivningar av de ersatta byggnadsdelarnas värde. Kostnaderna för detta uppskattas till ytterligare 50–60 procent, eller cirka 4,2–4,5 miljarder kronor.

Läs hela rapporten här.