Logga in

Bland beröringsfria blandare och spolvulster – här är de rätta svaren i sanitetsquizet

Publicerad
18 sep 2020, 06:00
| Uppdaterad
13 apr 2021

Nästan 600 har gjort VVS-Forums quiz om sanitet. Trots att frågorna var knepiga och inte alldeles enkla så blev medelpoängen sex rätt av tio.

Den lättaste frågan var den om vad journalisten Lubbe Nordström syftade på med begreppet Lort-Sverige – 90 procent visste att det fanns ett skriande behov av hygien och sanitet i landet på 1930-talet.

Svårare var då hur många vattenklosetter det fanns i Stockholm 1910 (där ett korrfel försvårade frågan ytterligare). Var femte quiz-lösare kryssade i det rätta svaret 20 000.

Läs också:
Bland beröringsfria blandare och spolvulster – här är de rätta svaren i sanitetsquizet

1) När kom den första WC:n?

Rätt svar: 1780. Men toaletten kom inte till Sverige förrän hundra år senare. Först med vattenklosett var Hallwylska palatset och slottet.

2) En ny VVS-installation gjordes i Kungliga Slottet 1881. Vilken?

Rätt svar: Ett badrum. Kungliga slottet i Stockholm får sitt första badrum då kronprins Gustav (senare Gustav V) låter installera ett badkar i det Götiska rummet.

3) Vad hette den tysta toaletten som Gustavsberg lanserade 1964?

Rätt svar: 315 T. I en annons för modellen kan man läsa: ”Rörbruset när nytt vatten fylls på är ett ljud som kan störa i hela huset, därför att det via ledningar och klamrar överförs till stomme och väggar. Det är det ljudet vi har tystat i Gustavsbergs 315 T.”

4) Hur många WC-stolar fanns det i Stockholm 1910?

Rätt svar: 20 000, efter att man sedan 1909 fick släppa ut avloppet direkt på det allmänna avloppsnätet. Tidigare måste avloppet passera genom en septisk tank i varje fastighet innan det fick släppas ut i avloppsnätet.

5) 1923 bildades HSB som blev en drivkraft för badrumsbyggandet i landet. Vad står förkortningen HSB för?

Rätt svar: Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. HSB var först med att bygga bostäder med badrum i varje lägenhet och gemensamma tvättstugor med moderna maskiner.

6) Under vilket decennium lanserades engreppsblandaren?

Rätt svar: 1970-talet. Mora Armatur lanserar Sveriges första engreppsblandare 1976.

7) Journalisten Lubbe Nordström gjorde 1938 radioreportage under namnet Lort-Sverige. Vad var det han syftade på med den titeln?

Rätt svar: Att det fanns ett skriande behov av hygien och sanitet i landet. I slutet av 1930-talet var det knappt 18 procent av bostäderna på den svenska landsbygden som hade indraget vatten och ännu färre, 16 procent, hade indraget avlopp, visade en statlig utredning.

8) Vilket år lanseras de dubbla spolknapparna på WC:n?

Rätt svar: 1995. Nu hade snålspolningen kommit för att stanna, i dag är 4-literstoaletten standard.

9) Vad är en spolvulst?

Rätt svar: Kant på en WC-skål. Idén till den kantlösa WC:n föddes 2005. Det var behovet inom hälsovårdsindustrin som drev på – färre bakterier som kan spridas från WC:n.

10) En global pandemi bidrog till att den beröringsfria blandaren slog igenom på allvar. Vilket år?

Rätt svar: 2020. Coronapandemin gör att efterfrågan på beröringsfria blandare ökar.