Logga in

Enklare komma in på yrkeshögskolan

Publicerad
1 feb 2017, 10:14

”Det har saknats former för behörighetskomplettering.”

Just nu pågår ansökningarna till landets gymnasier. Inte sällan väljs utbildningar på gymnasiets yrkesprogram som VVS- och fastighetsprogrammet bort, eftersom de inte direkt ger högskolebehörighet. Men regeringen har nyligen lanserat en möjlighet till komplettering, ”behörighetsgivande förutbildning”, som gör att även obehöriga elever får en andra chans till yrkeshögskolan.

VVS-branschen fullkomligen skriker efter arbetskraft, kompetensbrist är bara förnamnet på den krissituation som råder för många installationsföretag. Ändå minskar antalet sökande stadigt till såväl yrkesprogrammen på gymnasiet som yrkeshögskolan. Högskoleförberedande gymnasieprogram och universitet och högskolor lockar mer.

Gymnasieministern Anna Ekström (S) har därför sjösatt en reform för att fler ska kunna bli behöriga och söka sig till yrkeshögskolan så att exempelvis en VVS-montör kan studera vidare till VVS-ingenjör. De nya reglerna om behörighetsgivande förutbildning börja gälla från och med den 7 mars.

– Det har saknats former för behörighetskomplettering inför studier inom yrkeshögskolan. Att bredda vägen in till yrkeshögskolan är en av många insatser som regeringen gör för att lösa matchningsproblematiken och stärka kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

– Att yrkeshögskolan nu kan erbjuda behörighetsgivande förutbildning är goda nyheter. Fler kommer att kunna utbilda sig och på så sätt möta arbetsmarknadens behov av kompetent och kunnig arbetskraft. Så stärker vi den svenska modellen, menar hon.

Regeringen har också beslutat om enstaka kurs, som innebär att om det finns tomma platser efter att en utbildning har påbörjats, så ska sökande kunna antas.

 

Rekommenderade artiklar

VVS-montörer får plugga vidare

Försöksverksamhet med branschskolor på IUC och EUU

VVS-montörer ska kunna plugga på universitetet

De flesta vill ha högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Högskolebehörighet föreslås på yrkesprogram

”Huvudregeln har varit avskräckande för både elever och föräldrar”, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) om gymnasieutredningen som föreslår att yrkesprogram som exempelvis VVS- och fastighetsprogrammet ska ge högskolebehörighet. 

”VVS-branschen får ta sig en rejäl funderare”

Bara drygt hälften av de elever som går ut gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får lärlingsplats. – Det är uppenbart att branschen får ta sig en rejäl funderare. Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt egenintresse av att ta emot lärlingar, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju med VVS-Forum.

Yrkeshögskolan ska reformeras

I en ny proposition föreslår regeringen åtgärder som ska höja kvaliteten på yrkeshögskolan. Utbildningarna ska bland annat beviljas under längre tid än i dag.

Satsning på yrkesprogrammen under Yrkesutbildningens år

Samverkan med branschen avgörande för yrkesprogram

I dag överlämnade Amelie von Zweigbergk, utredare för yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S). I betänkandet finns en rad förslag för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Samverkan mellan branschorganisationer och utbildningssystem om gymnasial yrkesutbildning är avgörande enligt betänkandet. 

Nytt regeringsförslag: Krav på lärarlegitimation för yrkeslärare