Satsning på yrkesprogrammen under Yrkesutbildningens år

Publicerad 9 dec 2015, 09:52

Regeringen, tillsammans med bland annat LO och Svenskt Näringsliv satsar 33 miljoner kronor för att under 2016, Yrkesutbildningens år, lyfta fram yrkesprogrammens betydelse. Syftet är att öka antalet elever på yrkesprogrammen.

– Gymnasieskolan ska förbereda unga för att kunna ta klivet ut i arbetslivet. Vi vet att unga som läst ett yrkesprogram snabbt kan ta de jobb som finns där ute. Därför är det viktigt att de ses som ett huvudalternativ för alla och inte som ett säralternativ för vissa, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i ett pressmeddelande.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt sjunkande intresse bland unga att välja yrkesprogram på gymnasiet. Hösten 2008 började 35 procent av landets nybörjarelever ett yrkesprogram. Hösten 2014 hade andelen nybörjarelever minskat till 26 procent.

– Vi har ett gemensamt intresse av att stärka yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft, så att fler unga blir intresserade av att läsa dem, säger Aida Hadzialic.

Regeringen kommer att stå för 20 miljoner kronor, medan övriga parter, exempelvis LO och Svenskt Näringsliv, skjuter till ungefär 13 miljoner kronor.

Enligt Gösta Brunnander, pressekreterare på utbildningsdepartementet, är satsningen under planering, men man kan tänka sig olika typer av verksamheter där grundskoleelever får testa på olika yrken eller olika sätt att lyfta fram yrkeslärarnas betydelse. Dessutom kommer yrkes-SM att hållas i Malmö i maj och i december hålls Euroskills i Göteborg.

Evenemangen arrangeras av WorldSkills Sweden som uppger att man nu kommer att få medel att utöka verksamheten med flera insatser under året, exempelvis Årets Yrkeslärare och riktade ungdomskampanjer.

– Vi ser det här som en bra start och insats för att vända den nedåtgående trenden för antalet sökande till yrkesprogrammen. Arbetet som nu intensifieras är ett steg i ett långsiktigt arbete med att visa möjligheterna som erbjuds för de som gör ett smart val och väljer en yrkesutbildning. Även kvalitetshöjande insatser i yrkesutbildningen är lika viktiga, säger Pontus Slättman, vd för WorldSkills Sweden, i ett pressmeddelande.

Regeringen menar att många unga har svårt att få jobb, samtidigt uppger vartannat företag att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Många av de yrken där det råder brist kräver gymnasial yrkesutbildning.

Enligt Arbetsförmedlingen har bland annat utbildade undersköterskor, lastbilsmekaniker och golvläggare goda chanser till jobb. Även VVS-montörer finns med på Arbetsförmedlingens lista över yrken där det råder störst brist på sökande fram till och med första halvåret 2016.

Om fler väljer yrkesprogram hoppas regeringen att utbudet av arbetskraft med rätt kompetenser ökar och kompetensförsörjningen inom de yrkeskategorierna förbättras. Enligt SCB har sju av tio jobb ett år efter att de slutfört en yrkesexamen på gymnasiet.