Logga in

Högskolebehörighet föreslås på yrkesprogram

Publicerad
1 nov 2016, 15:36

”Huvudregeln har varit avskräckande för både elever och föräldrar”, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) om gymnasieutredningen som föreslår att yrkesprogram som exempelvis VVS- och fastighetsprogrammet ska ge högskolebehörighet. 

Yrkesprogrammen på gymnasiet ska ge behörighet till högskolan, det föreslår gymnasieutredningen som lämnat sitt betänkande till utbildningsdepartementet. Men utredaren tycker också att elever ska kunna välja bort kurser som leder till högskolebehörighet. Huvudregeln i dag är att yrkesprogrammen inte ger högskolebehörighet, men att den enskilde eleven har möjlighet att komplettera med kurser som ger behörighet till högre utbildning.

– Huvudregeln har nog verkat avskräckande för både elever och föräldrar, sa Anna Ekström när hon tog emot betänkandet. Hon menar också att det är en av förklaringarna till den minskande popularitet som yrkesprogrammen haft de senaste åren. Hon välkomnar därför förslaget från gymnasieutredningen om att alla yrkesprogram borde ge grundläggande högskolebehörighet. Men samtidigt öppnar utredaren Helén Ängmo för att elever som vill ska kunna välja bort kurser som krävs för högskolebehörighet.

– Vissa vill läsa mer mot yrkesämnen. Det skulle påverka genomströmningen ifall det var obligatoriskt för alla.

En annan nyhet som presenterades var att utredaren föreslår ämnesbetyg i stället för dagens system.

– Med kursbetygen har vi fått ett fokus på tidig betygsättning. Flera betyg blir avgörande redan i första årskurs. Det gör att Sverige sticker ut jämfört med andra länder, sa Helén Ängmo.

Anna Ekström höll med:

– Jag tycker det är väldigt bra att utredningen föreslagit ämnesbetyg.