Logga in

Smart system för säkrare arbetsmiljö

Publicerad
11 jan 2017, 14:34

Med ett enkelt och smart rapporteringssystem kan branschen förbättra arbetsmiljön och minimera olyckor. Systemet är dessutom gratis för medlemmar i Installatörsföretagen.

Arbetet för en bra och säker arbetsmiljö börjar med att skaffa sig en helhetsbild av hur det faktiskt ser ut. Då framtider strukturella brister. AFA Försäkringars IA-ELIA-system gör det möjligt för medarbetare att dokumentera och rapportera en händelse med bilder istället för med papper och penna.

”Systemet gör det mycket enklare för våra medlemsföretag att rapportera arbetsmiljöhändelser som till exempel olyckor och tillbud, men även att göra riskobservationer på ett systematiskt sätt.”

Karin Wiberg Stålbröst, Installatörsföretagen

Systemet är framtaget i ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO, PTK förhandlings- och samverkansrådet och flera olika branscher.

– IA/ELIA-systemet gör det mycket enklare för våra medlemsföretag att rapportera arbetsmiljöhändelser som till exempel olyckor och tillbud, men även att göra riskobservationer på ett systematiskt sätt. Systemet hanterar också avvikelser och förbättringsförslag, säger Karin Wiberg Stålbröst, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen.

Hon förklarar att en vanlig effekt som nya användare av systemet upplevt är händelser faktiskt rapporteras i betydligt större utsträckning än tidigare.

– I och med att anmälningar av tillbud ökar, ökar även kunskapen om riskerna på arbetsplatsen och medvetenheten om dessa. Detta är bra för då får företagen kännedom om var insatser kan göras, och möjligheten att jobba förebyggande med goda resultat ökar, säger Karin Wiberg Stålbröst.

Systemet utvecklas kontinuerligt via branschspecifika referensgrupper från användarföretagen och är alltså gratis för medlemsföretag i Installatörsföretagen.