Logga in

Här finns de nya jobben

Publicerad
20 nov 2019, 06:00

Det kan bli mycket jobb för VVS-branschen när den nya lagen om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten träder i kraft.

Från den första december ställs krav på IMD för flerbostadshus med en energiprestanda över 200 kWh/m2 och år. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är motsvarande gränsvärde 180 kWh/m2.

Jonas Tannerstad slapp äta upp hatten – halverade energianvändningen

Men ett undantag gör att fastighetsägarna slipper IMD-kravet om de energieffektiviserar.

Helen Aristondo Magnusson, IN

Helen Aristondo Magnusson, energiexpert på Installatörsföretagen, ser stora fördelar för installatörer med de nya kraven:

– Undantaget i kommande lagkrav gynnar företag som erbjuder energitjänster. Det skapar jobb inom installationsbranschen genom energieffektiviseringsåtgärder, som att byta värmesystem, säger hon.

 

Hur många flerbostadshus har en så dålig energiprestanda att de omfattas av IMD?

Boverket har på VVS-Forums uppdrag gjort en körning i registret för energideklarationer för landets tio största kommuner.

Sågade energikrav gör come-back

Resultatet visar att nästan vart femte flerbostadshus i Malmö och Västerås har en så dålig energiprestanda att de omfattas av de nya IMD-kraven och därmed kan behöva energieffektiviseras.

I Örebro, Stockholm och Helsingborg är ungefär vart tionde flerbostadshus en energiprestanda över gränsvärdet.

I absoluta tal är det Stockholm som toppar listan med 1 313 flerbostadshus med dålig energiprestanda, följt av Malmö (562 flerbostadshus) och Göteborg (337).

Rasar mot debiteringen: Vi betalar grannarnas värme

Här finns jobben för installationsbranschen:

  Kommun Andel flerbostadshus som omfattas av de nya IMD-kraven
1 Malmö 18 %
2 Västerås 18 %
3 Helsingborg 13 %
4 Stockholm 12 %
5 Örebro 10 %
6 Jönköping 7 %
7 Göteborg 6 %
8 Linköping 6 %
9 Norrköping 6 %
10  Uppsala 2 %

Källa: Boverket

Fotnot: Uppgifterna avser andelen energideklarerade flerbostadshus med en energiprestanda på >200 kWh/m2 i landets tio största kommuner. Alla flerbostadshus är dock inte energideklarerade och siffrorna är därför inte representativa för hela byggnadsbeståndet.

Läs hela reportaget om IMD här.