Regeringen backar om solskatt

Publicerad
22 nov 2016, 12:45

Skatten på solel sänks från 29,2 till 0,5 öre per kWh för den som har anläggningseffekt om minst 255 KW. Den nya skattesatsen kan börja gälla vid halvårsskiftet 2017, bara ett år efter att den nuvarande – hårt kritiserade – solelskatten infördes.

För att inte stoppa investeringar i större solelanläggningar presenterade regeringen i går sin avsikt att vid halvårskiftet 2017 sänka skattenivån till 0,5 öre per kilowattimme genom ett avdrag för anläggninsägare med installerad effekt på minst 255 kW.

– Vår långsiktiga ambition är att helt ta bort skatten på solel, säger finansminister Magdalena Andersson.

Solelskatten har kritiserats hårt och i slutet av sommaren framkom att den troligen kommit till genom en onödigt hård tolkning av EU:s regler kring statsstöd till företag. I det läget började regeringen utreda en sänkning och det är alltså den som presenteras nu.

Det befintliga undantaget från skatt för solelproducenter med produktion under 255 kW blir kvar. Det betyder att en mycket stor majoritet av dagens solelproducenter förblir skattebefriade även i fortsättningen.

Rekommenderade artiklar

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Nya regler klara om byggnaders energianvändning

Nytt bidrag till solel

Privatpersoner med solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet kan från och med den 15 november få bidrag på upp till 50 000 kronor för lagring av egen elenergi. − Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

”Stoppa förordningen om energieffektivisering”

Den nya förordningen om energieffektivisering, som träder i kraft den 1 oktober, måste stoppas. Det skriver en branschorganisation i ett brev till näringsminister Mikael Damberg (S). 

Miljarder till klimatet i höstbudgeten

BUDGET 2017. ”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa statsminister Stefan Löfven (S) när han tillsammans med ansvariga ministrar presenterade delar av höstbudgeten.

Regeringen backar om solskatten

Regeringen backar om den nyligen införda och kritiserade skatten på el från solenergi för företag och organisationer.– Vi jobbar för fullt för att se om det finns möjligheter för en nedsättning till lägsta nivå, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till nyhetsbyrån TT.

Så blir solelen 100 gånger större

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

100 procent förnybar energi 2040

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.