100 procent förnybar energi 2040

Publicerad 10 jun 2016, 15:26

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.

Här är några konkreta resultat av energiuppgörelsen:

  • Den kritiserade effektskatten på kärnkraft ska snabbavvecklas.
  • Både små- och storskalig vattenkraft ska stärkas och eventuellt också byggas ut.
  • Det blir inget stoppdatum för kärnkraften. Tio nya reaktorer får byggas som ersättning för befintliga anläggningar, dock utan statligt stöd.
  • Ett nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040.
  • Systemet med elcertifikat förlängs och utökas.
  • Stora satsningar ska göras på förnybar energi.

Centerpartiets energipolitiske talesman Rickard Nordin kallade uppgörelsen historisk och sa att partiet är stolta över att vara en del av den.

– Vi kan inte förtidspensionera svensk kärnkraft. Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tid. Hushåll och företag ska kunna lita på en trygg energiförsörjning, sa Lars Hjälmered, energipolitisk talesman för Moderaterna, som också pekade på att även vattenkraften ska värnas och utökas.

Läs hela energiuppgörelsen här.