Nytt bidrag till solel

Publicerad 3 okt 2016, 10:01

Privatpersoner med solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet kan från och med den 15 november få bidrag på upp till 50 000 kronor för lagring av egen elenergi.
− Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

Enligt förordningen kan privatpersoner få bidrag för energilager om 60 procent av godkända kostnader, dock högst 50 000 kronor. Elproduktionsanläggningen, som energilagringssystemet kopplas till, måste vara ansluten till elnätet för att bidrag ska ges.

− Småskaliga nätanslutna energilager för el är ett relativt nytt produktområde, men vi vill gärna bidra till en utveckling av området som kommer att vara viktigt i framtidens smarta och flexibla elnät, säger energiministern.

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019. Förordningen träder i kraft den 15 november.

På samma sätt som för investeringsstödet för solceller kommer Länsstyrelserna att hantera ansökningar om bidrag.

Det nya solbidraget aviserades i budgetpropositionen för 2016. Sammanlagt avsattes 175 miljoner kronor under perioden 2016 – 2019 som nu ska användas både till det nya solelsbidraget och till Energimyndighetens insatser kring kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring.

Rekommenderade artiklar

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Regeringen backar om solskatt

Miljarder till klimatet i höstbudgeten

BUDGET 2017. ”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa statsminister Stefan Löfven (S) när han tillsammans med ansvariga ministrar presenterade delar av höstbudgeten.

Regeringen backar om solskatten

Regeringen backar om den nyligen införda och kritiserade skatten på el från solenergi för företag och organisationer.– Vi jobbar för fullt för att se om det finns möjligheter för en nedsättning till lägsta nivå, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till nyhetsbyrån TT.

Så blir solelen 100 gånger större

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

100 procent förnybar energi 2040

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.

Mikroproducenter av solel slipper moms

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.