Logga in

Nya regler klara om byggnaders energianvändning

Publicerad
24 nov 2016, 21:20

En byggnads energiprestanda bör både mätas och beräknas. Det slår Boverket fast i de nya byggreglerna som kom ut i dag. 

Efter massiv kritik, som VVS-Forum skrivit om tidigare, drog Boverket tillbaka sitt förslag om förändringar av verifiering av energiprestanda. Förslaget handlade om att det skulle räcka med att teoretiskt beräkna byggnaders energianvändning, i stället för att både beräkna och mäta. Men förslaget fick kraftig kritik från hela byggsektorn som varnade för fusk och osund konkurrens.

En byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån en normal användning av byggnaden. I den nya föreskriften, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, framgår hur detta ska göras.

Boverket har även infört krav i Boverkets byggregler om att en byggnads energiprestanda ska verifieras. De nya reglerna om normalt brukande ska tillämpas vid verifieringen. Precis som i dag rekommenderar Boverket att byggherren mäter energianvändningen.

Även energiexperter ska använda de nya reglerna om normalt brukande när de bestämmer en byggnads energiprestanda i en energideklaration. Det ger en förbättrad möjlighet att jämföra energideklarationer för olika byggnader med varandra.

Den nya föreskriften träder i kraft den 15 december 2016.

Läs mer här:

BEN (föreskrifter).

Boverkets byggregler (ändringarna).