Regeringen backar om solskatten

Publicerad 31 aug 2016, 12:19

Regeringen backar om den nyligen införda och kritiserade skatten på el från solenergi för företag och organisationer.
– Vi jobbar för fullt för att se om det finns möjligheter för en nedsättning till lägsta nivå, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till nyhetsbyrån TT.

Den 1 juli infördes skatt på solel från anläggningar över 255 kilowatt. Motivet till skatten var att EU-regler tvingade fram den, uppgav regeringen. Nu har EU-kommissionen meddelat att det inte fanns något tvång, skriver TT.

HSB är fortsatt kritiskt trots den aviserade sänkningen av skatten.

– Det är bra att regeringen vill få till en förändring av skatt på solel. Men det räcker inte med att sänka skatten, den måste tas bort helt. Det är orimligt att betala skatt på el från solen om man producerar och använder elen själv, säger HSB:s förbundsordförande Anders Lago i ett pressmeddelande.

Rekommenderade artiklar

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Regeringen backar om solskatt

Nytt bidrag till solel

Privatpersoner med solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet kan från och med den 15 november få bidrag på upp till 50 000 kronor för lagring av egen elenergi. − Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

Miljarder till klimatet i höstbudgeten

BUDGET 2017. ”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa statsminister Stefan Löfven (S) när han tillsammans med ansvariga ministrar presenterade delar av höstbudgeten.

Så blir solelen 100 gånger större

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

100 procent förnybar energi 2040

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.

Mikroproducenter av solel slipper moms

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.