Logga in

Boverket backar om energikrav

Publicerad
15 nov 2016, 12:29

Efter massiv kritik drar Boverket nu tillbaka sitt förslag om förändringar när det gäller verifiering av energiprestanda. Det uppger Sveriges Byggindustrier (BI) på sin webbplats. Förslaget handlade om att det skulle räcka med att teoretiskt beräkna byggnaders energianvändning i stället för att både beräkna och mäta. Men förslaget fick kraftig kritik från hela byggsektorn som varnade för fusk och osund konkurrens.

Bakom Boverkets förslag låg en ambition att prioritera nya bostäder i stället för skärpta regler om beräkning, mätning och uppföljning av byggnaders energiprestanda, som Boverket menar skulle komma att belasta kommunerna hårt.

Det är enligt tidningen Byggindustrin en ny föreskrift, BEN, som ska tillämpas både vid verifiering av att en byggnad uppfyller energikraven i BBR och vid bestämning av en byggnads energianvändning i en energideklaration, som har varit kontroversiell. I dag står det i ett allmänt råd i BBR att byggnadens energiprestanda bör verifieras med både beräkning vid projekteringen och mätning i den färdiga byggnaden. Det allmänna rådet planerade Boverket att slopa och därmed skulle byggherren kunna välja att enbart använda en teoretisk beräkningsmodell för att verifiera byggnadens energianvändning, skriver Byggindustrin.

Men en enig byggsektor har riktat skarp kritik mot förslaget både under remissrundan och i debattartiklar. I går sammankallade Boverket till ett möte med branschföreträdare där man klargjorde att förslaget dras tillbaka.

Även Installatörsföretagen var kritiska till Boverkets ändringsförslag. Man menar att kravet på mätning ska kvarstå och förtydligas. Så här skrev organisationen bland annat i sitt remissvar:

”Installatörsföretagen anser att det bör förtydligas i BBR att normaliserad specifik energianvändning ska verifieras dels genom beräkning vid projektering, dels genom mätning i den färdiga byggnaden. Vi anser vidare att det vore bättre att lägga till ett ytterligare krav (att energiprestanda även ska beräknas på relationshandlingar, jämte beräkning vid projektering och mätning i färdig byggnad) än att ta bort kravet på mätning.”