5 000 sprinkler i Icas nya huvudkontor

Publicerad
16 nov 2016, 15:30

Cirka 5 000 sprinkler ska installeras i en ny byggnad med Icas huvudkontor i Arenastaden i Solna, rapporterar sprinklerentreprenören, som dessutom fått ett uppdrag i en ny passivhusskola i Knivsta.

BST Brandskyddsteamet projekterar och installerar sprinklersystemen inom kvarteret Signalen 3 i Arenastaden. Ordervärdet är cirka 10 miljoner kronor.

Inom projektet installeras cirka 5 000 sprinkler samt stigarledningar för räddningstjänsten. Den totala byggnationsytan är cirka 30 000 m². Huset kommer till största del att inrymma Icas nya huvudkontor och ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

Projekteringen har startat, installationsabetena börjar försommaren 2017 och projektet pågår till hösten 2018. Beställare är NCC och Fabege är byggherre. Seveko är VVS-projektör.

Passivhusskola med bergvärme och solfångare

BST projekterar och installerar även sprinklersystemen inom Vrå Skola i Knivsta, en ny skola för årskurs 5 till 9 med totalt 660 elever. Ordervärdet är cirka 2,4 miljoner kronor.

Inom projektet installeras cirka 1 000 sprinkler. Den totala byggnationsytan är cirka 8 000 m² och där ingår även ett skolkök för upp till 100 måltider per dag. Skolan kommer att uppfylla kraven för passivhusbyggnad. Med bergvärme och solfångare är målet att komma under en energianvändning på 15 kWh/m²,år.

Samma tidplan gäller som för kontorsprojektet i Arenastaden. Beställare är Arcona och byggherre är Knivsta kommun.