Stor ventilationsorder i Göteborg

Publicerad 12 okt 2016, 21:37

Göteborgs nya landmärke, en kontorsfastighet i stadsdelen Gårda, är Skanskas nästa stora bygg- och utvecklingsprojekt. Byggstart är beräknad till 2017 och ett ledande installatörsföretag kommer att stå för ventilationsinstallationerna. Uppdragets totala ordervärde beräknas uppgå till cirka 70 miljoner kronor. 

Den nya kontorsfastigheten i Gårda kommer att påverka Göteborgs skyline. Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom ventilation i byggnaden, och är redan nu involverade i projekteringsfasen.

– Vi vill att våra underentreprenörer ska involveras och bidra till att skapa ett projekt som är något utöver det vanliga, med fokus på arbetsprocess, social hållbarhet och miljö. Därför har vi varit mycket noggranna i valet av leverantörer, säger Jörgen Larsson, projektansvarig på Skanska, i ett pressmeddelande.

De nedersta våningsplanen i byggnaden kommer att erbjuda ytor för restauranger och mötesplatser för såväl hyresgäster som människor i området. Högst upp i huset kommer man att kunna blicka ut över staden från ett helt nytt perspektiv.

– Projektets fokus på arbetsprocesser, social hållbarhet och miljö ligger i linje med Bravidas egna fokusområden. Det känns därför särskilt kul att vi är med och skapar denna nya kontorsbyggnad tillsammans med Skanska, säger Niclas Engström, avdelningschef för ventilation på Bravida i Borås, i pressmeddelandet.

Kontorshuset utvecklas av Skanska tillsammans med den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects och har beräknad byggstart under 2017. Ventilationsarbetena beräknas sätta i gång under 2018 eller 2019 och sysselsätta ett tiotal Bravida-medarbetare under cirka 2–3 år.