Logga in

500-miljonersjobb klart efter överklagandet

Publicerad
17 jan 2019, 14:25

Assemblin Ventilation tar över jätteprojektet i Stockholm efter missen av den norske entreprenören.

Assemblin Ventilation svarar för projektering, installation samt drift och underhåll av tunnelventilation i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Ordervärdet är 520 miljoner kronor och beställare är Trafikverket.

Förbifart Stockholm, och den nya dragningen av E4 som ska avlasta såväl Essingeleden som innerstaden, är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige någonsin.

– Vi är mycket stolta över detta uppdrag, som är ett omfattande och spännande projekt. Vi tar med oss vår marknadsledande kompetens och tidigare erfarenheter, inte minst tunnelventilationsprojekt i Cityterminalen i Stockholm, in i detta uppdrag, säger Håkan Ekvall, affärsområdeschef och vd för Assemblin Ventilation i ett pressmeddelande.

Läs mer: De vann tvister om jobb i rekordprojektet

Uppdraget för tunnelventilationen tilldelades först norska Magnussen Invest och skulle genomföras av dotterbolagen inom Energima. Assemblin Ventilation kom
på andra plats i upphandlingen men överklagade.

Assemblin uppmärksammade ett formellt fel i det norska bolagets anbud, som därmed inte uppfyllde upphandlingens obligatoriska krav. Magnussen hade åberopat sina dotterbolags kapacitet, men anbudet saknade helt de dokument som krävs för att göra det.

Förvaltningsrätten i Falun beslutade att upphandlingen fick avslutas först sedan en ny anbudsvärdering har gjorts och att Magnussens anbud då uteslöts. Därmed vann i stället Assemblin kontraktet.

I Assemblins uppdrag ingår bland annat cirka 200 fläktar i körbanorna och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.

Arbetena startar under våren i år med en projekteringsfas. Utförandefasen pågår 2022–2024, följt av en testfas fram till trafikstart 2026. I uppdraget ingår även ansvar för drift och underhåll under de första två åren efter trafikstart.

Assemblin Ventilation räknar med att nyrekrytera under projekttiden.

– Installationsmarknaden är fortsatt stark i hela Norden. Den avmattning vi sett på bostadsbyggande främst i Stockholm kompenseras av en ökad aktivering av infrastruktur- och sjukhusprojekt. Vår orderingång under 2018 har varit fortsatt stark vilket är positivt, kommenterar Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Läs mer: Miljardjobb till storinstallatören

Bravida har fått två entreprenader i Förbifart Stockholm med ett totalt ordervärde på drygt 2,7 miljarder kronor.

Kontraktet för elförsörjning, belysning och VVS är värt cirka 1,6 miljarder kronor. I uppdraget ingår alla installationer för elkraft och elsystem, utrustning för avbrottsfri kraft, belysning, allmän kraft och belysning samt allmän ventilation och kyla.

Det andra kontraktet för VA och fast brandsläckning är värt cirka 1,15 miljarder kronor.

Bravida tilldelades kontraktet för VA och fast brandsläckning i oktober förra året, men upphandlingen överklagades av BST Brandskyddsteamet, som ansåg att upplägget hämmat konkurrensen.

BST ansåg att Trafikverket borde ha delat upp entreprenaden i två delar, projektering och installation av brandskydd samt VA-anläggning med pumpstation. Med den nuvarande paketeringen var det sannolikt bara Bravida, som hade möjlighet att med egna resurser lämna anbud, menade BST.

Förvaltningsrätten avslog dock i november BST:s ansökan om överprövning.

Nya upphandlngsregler kan gynna småföretag

Trafikverket är första statliga myndighet att på uppdrag av regeringen införa sysselsättningsskapande åtgärder i sina upphandlingar. I Bravidas avtal ingår därför att samarbeta med Arbetsförmedlingen för att skapa ett 50-tal nya arbetstillfällen.

Bravida kommer totalt att involvera ett 60-tal tjänstemän och som mest drygt 500 yrkesarbetare i Förbifart Stockholm. Tidplanerna är ungefär de samma som för
Assemblins ventilationsentreprenad.