Logga in

Anrika ventinstallatörer samarbetar i stort sjukhusprojekt

Publicerad
2 nov 2018, 08:23

62 luftbehandlingsaggregat installeras i 60-miljonersprojektet, som är ett samarbete mellan två av Sveriges äldsta ventilationsföretag.

Ventab i Göteborg är generalentreprenör i ett energieffektiviseringsprojekt på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Projektet startade i september och genomförs i samarbete med Fyrkantens Ventilation, som har säte i Lidköping och filial i Trollhättan.

Uppdraget går ut på att installera 62 nya luftbehandlingsaggregat och arbetsleda även styr, el, rör och bygg. Ordervärdet är cirka 60 miljoner kronor. 

Projektet på NÄL, där samtliga fläktrum i vårdblocket byggs om, beräknas pågå under två år. 

Luftbehandlingsaggregaten som betjänar sex våningar är från 1988 och ska bytas till nya energieffektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare.

Läs mer: Flexibel ventilation i ny galleria

De tolv fläktrummen får separata aggregat för respektive våningsplan och byggnad. Detta ger en ökad flexibilitet för driftoptimering och framtida verksamhetsförändringar.

Förutom att säkerställa att inomhusklimatet blir bättre och att sjukhuset får den luft den behöver görs även energioptimerande åtgärder.Den största utmaningen för Ventab är att ombyggnationen sker under drift. Andra är kostnadskontroll och tidhållning.

– En utmaning för projektet som helhet är att klara energimålen, säger Ventabs vd Hillevi Skötte.

Energibesparingen för projektet är beräknad till cirka 2 700 megawattimmar per år för fjärrvärme och 400 megawattimmar per år för elförbrukning.

Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera energianvändningen till 2030 räknat från 1995.

Ventab och Fyrkantens Ventilation står vardera för hälften av montörerna.

Fyrkantens Ventilation sköter huvuddelen av arbetsledningen på plats medan Ventab svarar för ekonomisk hantering och redovisning av projektet. 

– Ventab är formellt sett avtalspart men i praktiken är det en ren samverkan mellan oss och Fyrkantens Ventilation. Vi har tidigare diskuterat projektsamarbeten med Fyrkanten. Båda företagen har egna montörsresurser och på det här sättet kan vi utnyttja det på bästa sätt, säger Hillevi Skötte.

Läs mer: Byggstart för innovationsprojekt i Göteborg

Fyrkanten och Ventab är de äldsta privatägda företagen i branschen, uppger de. Fyrkanten startade 1980 och Ventab 1977. Dessutom arbetar båda grundarna kvar i företagen, Fyrkantens Alf Almqvist och Ventabs Berne Christenson. 

Sandbäckens Rör har VS-entreprenaden, Elteam installerar el och Tuve Bygg har byggentreprenaden i NÄL-projektet.

– Att projektleda andra discipliner än vent och styr är inte ovanligt för Ventab utan något som vi har gjort till och från, säger Hillevi Skötte.

Läs mer: De installerar i Sveriges modernaste tågverkstad 

Ventab har även ventilationsentreprenaden i den nya tågdepån som byggs i skånska Kärråkra. Ordervärdet är cirka 40 miljoner kronor. 

Systerbolaget Ventab Styr har tidigare gjort några projekt i Skåne men för Ventab är det första gången. 

– Vi har inlett ett bra samarbete med elteknikföretaget Eitech, som är vår beställare, och följt med dem till Skåne i det här projektet, säger Hillevi Skötte. 

Projektet beräknas sysselsätta tio till tolv montörer tills Ventabs del i arbetet är klart under sommaren 2019.

Kungälvs Rörläggeri har VS-entreprenaden, som VVS-Forum berättat tidigare. Byggherre i samverkansprojektet är Region Skåne. NCC är Eitechs beställare.

Läs reportage om Ventab och Hillevi Skötte>>