Ventinstallatör får rekordkontrakt

Publicerad 14 sep 2016, 14:13

En ventilationsinstallatör rapporterar om de hittills största kontrakten i samband med tre stora sjukhusprojekt i Stockholm och Uppsala. Ordervärdet är totalt cirka 250 miljoner kronor. 

Gunnar Karlsen Sverige utför luftbehandlingsinstallationerna i nya byggnader på Södersjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Nya Karolinska Solna (NKS).

I samverkan med NCC har företaget fått uppgiften leverera ventilationsinstallationer i två nya huvudbyggnader på Södersjukhuset i Stockholm. Total yta är cirka 39 000 m². Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion och en ny stor akutmottagning. I den andra kommer sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft att finnas. Projektering har pågått sedan slutet av 2015. Produktionsfasen inleds nu och pågår till 2018. Instalcoföretaget Rörgruppen har VS-entreprenaden och Maxcon installerar sprinkler. För NCC är ordervärdet cirka 1,3 miljarder kronor.

Ett annat samverkansprojekt men med Skanska som beställare är nya J-huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som VVS-Forum skrivit om tidigare. Projektet omfattar en cirka 60 000 m² ny vårdbyggnad. Installationsarbetena startar nu och blir klara under andra kvartalet 2018. Ordervärdet för Skanska är cirka 1,2 miljarder kronor.

Skanska Healthcare är beställare till projektet på NKS, som omfattar en behandlingsbyggnad på cirka 17 000 m², fas 5B, samt ett parkeringsgarage, fas 7. Arbetena pågår och avslutas under första kvartalet 2017. Sandbäckens Rör har VS-entreprenaden i vårdbyggnaden, som VVS-Forum skrivit om tidigare, och Assemblin har sprinklerentreprenaden i samma byggnad.

Samtliga tre projekt kommer certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, NKS-projektet även enligt Leed, nivå Guld.

– Detta är något vi brinner för och något vi kan– att skapa hälsosammare inomhusklimat i framtidens byggnader samtidigt som de bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster, säger Simon Jennstål, regionchef på Gunnar Karlsen Sverige, i ett pressmeddelande.