Logga in

”Regeringsförslaget motverkar rättssäkerheten”

Publicerad
15 aug 2016, 13:14

Regeringens förslag om medfinansiering av sjukförsäkringen, eller ”sjukskatten” som Svenskt Näringsliv (SN) kallar förslaget, får kritik av Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet. 

Förslaget om medfinansieringsansvar bygger på ett överklagandeförbud. Men Roger Persson Österman menar att konsekvenserna av att företagen inte ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut riskerar att leda till brister i företagarnas förtroende för regelverket.

– När man driver ett förslag som kommer att motverka rättssäkerheten, då bör man nog fundera igenom det lite mer noggrant, säger Roger Persson Österman, i en artikel på SN:s webbplats.

Det är bekymmersamt att arbetsgivaren som kommer att drabbas av förslaget, genom det direkta betalningsansvaret för sjukskrivna medarbetare, inte har någon möjlighet att få se bakgrunden till beslutet och inte heller kunna påverka det, menar Roger Persson Österman.

– Jag har respekt för att det kan vara känslig information, men det blir en besynnerlig situation när arbetsgivaren inte får veta vad det handlar om. Hur ska man då kunna hjälpa sin anställde? frågar sig Roger Persson Österman.

– Jag är rättsvetare och har inga politiska ideologier att följa. Men jag har intresserat mig för legitimiteten i regelverket och jag kan tydligt se att det inte förefaller sig som ett helt genomtänkt förslag, tillägger han.

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats.