Logga in

Mikroproducenter av solel slipper moms

Publicerad
31 mar 2016, 16:31

Småskaliga solelsproducenter, med en omsättning på max 30 000 kronor årligen, ska inte behöva betala moms. Det föreslår regeringen i en promemoria som ska ut på remiss.

Momsbefrielsen underlättar för villaägare som samtidigt är mikroproducenter av förnybar el och som säljer överproduktion från egna solceller.

Naturskyddsföreningen välkomnar regeringens beslut.

– Detta är en fråga som Naturskyddsföreningen länge drivit tillsammans med flera andra aktörer i branschen, och vi är glada för att vi har fått gehör. Nu slipper Skatteverket dessutom krångla med massor med kostsam administration, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser dock att det fortfarande finns hinder kvar. Juridiska personer som installerat mer än 255 kilowatt solceller måste i dag betala energiskatt för den el de inte längre behöver köpa när de tillverkar solel för eget bruk. Det handlar om lokaler, skolor, sjukhus och flerbostadshus.

– Nu förväntar vi oss att regeringen också ska lösa problemen med att ägare av större anläggningar måste skatta för el som de producerar för eget bruk. Sedan har solrevolutionen alla möjligheter att ta ordentlig fart även i Sverige, säger Svante Axelsson.

Förslaget kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2017. Ändringarna kan då träda i kraft den 1 januari 2017. Sammantaget bedöms förslaget minska skatteintäkterna med 740 miljoner kronor.

I dag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. För att minska administrationen för små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är bland annat mikroproducenter av förnybar el. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget, som bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Regeringens promemoria skickas ut på remiss i mitten av april.

Rekommenderade artiklar

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Annons

Många arbetstimmar att spara för installatörer och plattsättare

Vägghängda toaletter blir allt mer populära. TECEs WC-fixtur med Safetybag förenklar installationen för VVS-montörer, snickare och plattsättare eftersom tätskiktet sitter förmonterat på fixturen. En konstruktion som sparar många arbetstimmar när konsumenten efterfrågar en vägghängd toalett.

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

100 procent förnybar energi 2040

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Miljardsatsning på solenergi

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

El från solcellsanläggning blir skattefri

Ökat stöd till solceller men skatt på solpaneler

Baylan om Energikommissionen: ”Samtalen ska vara offentliga”

Den nyligen tillsatta Energikommissionen har haft sitt första möte, men vad som avhandlats vet bara de som deltog. Nu ska det bli ändring på det, lovar energiminister Ibrahim Baylan (S).– Det är viktigt att samtalen blir offentliga, säger energiministern till VVS-Forum.