Det blir ingen ”sjukskatt”

Publicerad 23 aug 2016, 16:28

Regeringen drar tillbaka det skarpt kritiserade förslaget om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar vid sjukdom, den så kallade hälsoväxlingen, eller ”sjukskatten” som Svenskt Näringsliv valde att kalla den. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) motiverar det med att arbetsmarknadens parter har visat sig villiga att lösa detta på egen hand.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle arbetsgivarna betala 25 procent av sjukpenningkostnaden utan bortre tidsgräns för arbetstagare som är sjukskrivna mer än tre månader (90 dagar). För detta skulle arbetsgivarna få en sänkning av arbetsgivaravgiften på 0,16 procent samt ett fribelopp på 33 500 kronor per, vilket innebär att medfinansieringsansvaret inträder först efter den nivån.

I somras drog regeringen halvt tillbaka förslaget efter sylvass kritik från såväl privata och offentliga arbetsgivare som berörda myndigheter. Även fackliga organisationer och intresseorganisationer var kritiska. Det modifierade förslaget innebar högre fribelopp, införd tidsgräns samt undantag för allvarligt sjuka.

Nu backar alltså regeringen helt. ”Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Parterna har presenterat genomarbetade avsiktsförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

Regeringen uppger att man kommer att ha fortsatt kontakt med parterna för att säkerställa att avsiktsförklaringarna genomförs och får önskad effekt. Man kommer även att sätta upp mål för parternas arbete och följa upp hur sjukfrånvaron utvecklas sektorsvis. Utgångspunkten är att sjukfrånvaron för respektive sektor ska ned till ett genomsnittligt sjukskrivningstal på 9 dagar år 2020.

Rekommenderade artiklar

Så här fungerar personalliggare

”Arbetsgivarna gör vågen för introduktionsjobben”

”ROT-sänkningen har inte gett fler svartjobb”

Nollvision ska minska dödsolyckorna

Klart med kritiserat företagsstöd

Det så kallade Växa-stödet till enskilda näringsidkare införs från den 1 januari 2017. Stödet ska göra det billigare för de allra minsta företagen att anställa. Men Växa-stödet fick kraftfull kritik från företagarhåll när det presenterades. Organisationen Företagarna gick så långt att man avrådde enskilda näringsidkare att utnyttja det.

Mer kontroll över skatter och avgifter

Tuffare att fuska med skatter och avgifter

Kritik mot snabbspår för byggingenjörer

Sveriges Byggindustrier (BI) riktar skarp kritik i ett brev till Arbetsförmedlingen för misslyckade snabbspårsmöten för byggingenjörer och för mörkning av kritiken i en aktuell rapport. ”Arbetsförmedlingen rapporterar i dag om snabbspår. Inte ett ord finns med om våra kritiska synpunkter som framförts från oss och fackförbunden”, skriver Cherine Khalil, kommunikatör på BI, på Twitter. 

”Regeringsförslaget motverkar rättssäkerheten”

Regeringens förslag om medfinansiering av sjukförsäkringen, eller ”sjukskatten” som Svenskt Näringsliv (SN) kallar förslaget, får kritik av Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet. 

Regeringen ändrar i ”sjukskatteförslaget”

ALMEDALEN. Regeringen backar nu i sitt förslag om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar vid sjukdom efter stark kritik från remissinstanserna. Det uppgav socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vid regeringens pressfika i Almedalen som VVS-Forum besökte. På DN Debatt i dag beskriver hon också förändringarna som bland annat handlar om högre fribelopp och en tidsgräns på 2,5 år.