Logga in

”Installationsbranschen har ansvaret för att attrahera kvinnor och nyanlända”

Publicerad
4 okt 2017, 14:20

– Installationsbranschen har ett ansvar att vara en attraktiv arbetsgivare för grupper som i dag inte är så vanliga i branschen. Kvinnor och utrikes födda ska kunna välja ett framtidsyrke i er bransch, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en intervju med VVS-Forum.

Inom installationssektorn råder det stor och akut brist på arbetskraft. Enligt en rapport från Installatörsföretagen behövs omkring 20 000 utbildade installatörer de närmaste åren.

Pensionsavgångarna mellan 2017–2025 beräknas uppgå till cirka 7 000 anställda. Samtidigt ligger inflödet av ny arbetskraft på omkring 1 700 personer.

”ROT-sänkningen har inte gett fler svartjobb”

Installatörsföretagen konstaterar att det råder ett ansträngt läge på många företag.

20 000 personer fattas i installationsyrkena, kompetensbristen är akut. Vad tänker du göra åt det?

– Installationsbranschen har ett ansvar att vara en attraktiv arbetsgivare för grupper som i dag inte är så vanliga i branschen. Kvinnor och utrikes födda ska kunna välja ett framtidsyrke i er bransch, säger Ylva Johansson till VVS-Forum. Hon tillägger:

– Vi måste göra flera saker samtidigt. Jag ska säkerställa utbildningsplatser på Yrkesvux och inom Yrkeshögskolan, att Arbetsförmedlingen har bra arbetsmarknadsutbildningar. Tidigare fanns det en djungel av anställningsstöd, nu har vi fått ner dem till i princip ett enda stöd, introduktionsjobb.

– Arbetsgivare gör vågen för introduktionsjobben och tackar mig för att krånglet försvinner, säger arbetsmarknadsministern och ser nöjd ut.

Så påverkar budgeten VVS-branschen

Ylva Johansson förklarar att från årsskiftet kan en arbetsgivare anställa en nyanländ eller långtidsarbetslös på introduktionsjobb upp till två år. Under den tiden betalar staten 80 procent av lönen, upp till 20 000 kronor i månaden (”ett mycket högre tak än tidigare”). Dessutom för arbetsgivaren 80 procent av arbetsgivaravgiften betald av staten plus ett statligt handledarstöd.

Ytterligare en satsning för att få in dem som står långt från arbetsmarknaden är de lokala snabbspåren.

– Tillsammans med de lokala arbetsgivarna, kommunen och Arbetsförmedlingen satsar vi på lokala snabbspår, som vänder sig till nyanlända och som innehåller både de yrkeskunskaper som krävs och svenska så att de kan få sitt första jobb, säger hon.

Arbetsmarknadsministern förtydligar att detta inte ska förväxlas med det befintliga snabbspåret som är för dem som redan har ett yrke.

Akut brist på VVS-montörer och elektriker

De lokala snabbspåren är avsedda för dem som vill byta yrke eller inte har ett yrkeskunnande som är gångbart i Sverige.

Elteknikbranschen har ett snabbspår, medan VVS- och byggbranschen använder sig av yrkesintroduktionsanställningar.

– Vi har precis börjat, men redan nu är 242 kommuner med i satsningen som ska vara klar tills årsskiftet. Här är det viktigt att arbetsgivarna är med och talar om vilken kompetens man behöver och vilka krav man ställer. Man kanske får vara beredd på att sänka kraven till minimikrav, säger Ylva Johansson.