Logga in

Mer kontroll över skatter och avgifter

Publicerad
19 dec 2016, 14:47

Nu har regeringens proposition ”Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen” överlämnats till riksdagen. Förslaget ska minska fusk med skatter och avgifter.

I propositionen föreslås bland annat att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration, i stället för årligen i en kontrolluppgift.

Dessutom föreslås att den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska informera den som uppgifterna avser.

Skatteverket ska underrätta dem som ska lämna uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer.

De flesta bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Det föreslås också att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för vissa ändamål ska få medges direktåtkomst till beskattningsdatabasen i fråga om uppgifter per betalningsmottagare och vissa andra uppgifter i en arbetsgivardeklaration. Det ska förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter och effektivisera deras arbete. Dessa bestämmelser ska börja gälla 1 januari 2019.

Förslaget härstammar från Byggbranschen i samverkan (BBIS) och deras 14-punktsprogram för en renare byggbransch.