Logga in

Kritik mot snabbspår för byggingenjörer

Publicerad
13 okt 2016, 12:55

Sveriges Byggindustrier (BI) riktar skarp kritik i ett brev till Arbetsförmedlingen för misslyckade snabbspårsmöten för byggingenjörer och för mörkning av kritiken i en aktuell rapport.
”Arbetsförmedlingen rapporterar i dag om snabbspår. Inte ett ord finns med om våra kritiska synpunkter som framförts från oss och fackförbunden”, skriver Cherine Khalil, kommunikatör på BI, på Twitter. 

Arbetsförmedlingen publicerar i dag en lägesrapport om snabbspår för tolv yrkeskategorier. Snabbspåren är avsedda för nyanlända med yrkesutbildning eller erfarenhet från olika bristyrken, däribland byggingenjörer.

Under januari–augusti 2016 är 166 personer aktiva i snabbspår för byggingenjörer, enligt Arbetsförmedlingens rapport. Yrken inom detta snabbspår omfattar civilingenjörer inom bygg och anläggning. Parter i snabbspåret är förutom BI och Arbetsförmedlingen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

I brevet skriver BI:

”Utifrån Arbetsförmedlingens uppgift att det fanns ett hundratals nyanlända med rätt kompetens planerades och påbörjades förberedelserna (med bland annat lokal och hitta företag) för fyra träffar (Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö). Vi – Sveriges Byggindustrier, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – hade då identifierat lämpliga företag till samtliga träffar.

Dessvärre lyckades Arbetsförmedlingen inte uppfylla det som utlovats. Träffen i Umeå fick ställas in då Arbetsförmedlingen meddelade att de endast kunde hitta en (1) sökande i hela Norr- och Västerbotten.”

Träffen i Göteborg fick senare också ställas in då enbart sju personer som var kvalitetssäkrade dök upp, trots att Arbetsförmedlingen lovat att det skulle finnas flera hundra byggingenjörer inskrivna. Stockholm hade sin första träff den 9 mars. Ett antal sökande deltog och oss veterligen har ingen fått praktik. Enligt BI mest beroende på att företagen tyckte att systemet för utbildning och praktik var för komplicerat.

Träffen i Malmö också i mars var nära på att ställas in. Vid träffen deltog cirka 30 sökande, men då hade Arbetsförmedlingen inkluderat personer som inte eftersöks av branschen, däribland arkitekter.

Arbetsförmedlingen medger att det finns en hel del problem med snabbspåren och kommer bland annat att öka kvaliteten i kartläggningen av yrkeserfarenheter och kompetenser samt regelbunden uppföljning av de olika snabbspåren.

Läs Arbetsförmedlingens lägesrapport om snabbspår här.