Regeringen ändrar i ”sjukskatteförslaget”

Publicerad
7 jul 2016, 11:30

ALMEDALEN. Regeringen backar nu i sitt förslag om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar vid sjukdom efter stark kritik från remissinstanserna. Det uppgav socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vid regeringens pressfika i Almedalen som VVS-Forum besökte. På DN Debatt i dag beskriver hon också förändringarna som bland annat handlar om högre fribelopp och en tidsgräns på 2,5 år.

Som VVS-Forum tidigare skrivit har regeringens förslag till så kallad hälsoväxling mötts av stark kritik från såväl offentliga som privata arbetsgivare. Men även flera tunga statliga myndigheter hade invändningar mot förslaget, däribland Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Svenskt Näringsliv har kallat förslaget ”sjukskatt” och startade en Facebook-kampanj ”Stoppa Strandhälls sjukskatt”. Den fick starkt genomslag. Enligt Svensk Näringsliv har ingen fråga i modern tid väckt så mycket reaktioner från medlemsföretagen.

Ändringarna i förslaget gäller högre fribelopp, införd tidsgräns samt undantag för allvarligt sjuka.

– Regeringen har tagit till sig av den kritik som kommit fram i den remissrunda vi har haft om hälsoväxlingen. Bland annat är det småföretag som uttryckt en oro för att drabbas av kostnader. I lagrådsremissen som regeringen beslutat om i dag höjer vi fribeloppet från 33 500 kronor till 40 200 kronor. Det här innebär att färre än 1 procent av företag med färre än tio anställda kommer att riskera kostnader på grund av hälsoväxlingen. Vi föreslår också en bortre tidsgräns för sjuklöneansvaret på max 2,5 år. Vi kommer också särskilt att följa frågan om risken för en ökad selektering på arbetsmarknaden, sa Annika Strandhäll vid regeringens pressfika.

Fribeloppet i det tidigare förslaget var alltså 33 500 kronor per år. Det höjs nu till 40 200 kronor. Fribeloppet innebär att medfinansieringsansvaret för arbetsgivare inträder först efter den nivån.

Tidigare fanns ingen bortre tidsgräns. Regeringens beslut nu om att införa en tidsgräns innebär att arbetsgivarnas medfinansieringsansvar upphör efter 2,5 år. Regeringen gör bedömningen att arbetsgivarna därefter har små möjligheter att hjälpa en medarbetare tillbaka till arbete.

Den tredje ändringen handlar om att undantag av medfinansiering kommer att införas för anställda med allvarliga sjukdomar, som till exempel cancersjukdomar.

Läs mer om det reformerade förslaget i nästa nummer av VVS-Forum (7-8/2016) Som kommer ut den 25 augusti.

Teckna prenumeration här.