Logga in

Klart med kritiserat anställningsstöd

Publicerad
22 dec 2016, 11:03

Det så kallade Växa-stödet till enskilda näringsidkare införs från den 1 januari 2017. Stödet ska göra det billigare för de allra minsta företagen att anställa. Men Växa-stödet fick kraftfull kritik från företagarhåll när det presenterades. Organisationen Företagarna gick så långt att man avrådde enskilda näringsidkare att utnyttja det.

Växa-stödet innebär en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för företag med företagsformen enskild näringsidkare när de anställer sin första medarbetare. Reglerna innebär att företaget bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren, uppger Skatteverket i ett pressmeddelande.

– Den nya lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021 och gäller för enskilda näringsidkare som har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 2016, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket, i pressmeddelandet.

För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden vara minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller bara den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor per månad. Nedsättningen medges under längst tolv kalendermånader i följd.

Men sänkningen av arbetsgivaravgiften gäller först från 2017 för personer som egenföretagaren anställt under 2016. Därtill omfattas bara enskilda näringsidkare, inte enmansaktiebolag. Och det är just begränsningen till företagsform som alla tunga företagsorganisationer har skjutit in sig på. Såväl Svenskt Näringsliv som Företagarna och Småföretagarnas Riksorganisation har tidigare kritiserat förslaget för att det utesluter enmansaktiebolag. Günter Mårder, vd hos Företagarna, gick så långt att han starkt avrådde enskilda näringsidkare att falla för frestelsen att använda stödet.

– Det är direkt olämpligt att med skatteincitament locka enskilda näringsidkare att anställa och därmed väsentligt utöka sitt privatekonomiska risktagande. Vi råder ingen med enskild firma att anställa utan att först ha ombildat företaget till ett aktiebolag, sa han när förslaget presenterades i höstbudgeten.

Läs mer om Växa-stödet här.