Logga in

Plåt & Ventföretagen lämnar Företagarna

Publicerad
6 jul 2016, 15:34

ALMEDALEN. Plåt & Ventföretagen har valt att omedelbart lämna Företagarna på grund av deras beslut att upprätta en så kallad ansvarskod.
– Den är katastrofal och betyder egentligen ingenting, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen, och menar att det är lätt att som småföretagare låta sig luras att tro att den ersätter de traditionella kollektivavtalen. 

– I Sverige har vi en modell där det är arbetsmarknadens parter som avgör de villkor som finns och de lönekategorier som vi jobbar under. Det är ett juridiskt bindande kollektivavtal mellan två parter uppstyrt genom förhandlingar. Nu har Företagarna den åsikten att det går att ersätta med ett antal villkor som inte behöver vara ett bindande avtal utan mera är en ambition.

Johan Lindström menar att ansvarskoden snarare är en slags medarbetarhandbok.

I och med att Plåt & Ventföretagen lämnar Företagarna så lämnar även samtliga deras cirka 1000 medlemsföretag organisationen.

– Det går naturligtvis att vara med som enskilt företag och det lägger vi oss inte i, men som kollektiv har vi valt att lämna, säger Johan Lindström.