Logga in

Oenighet mellan fack och arbetsgivare om lägre ingångslöner

Publicerad
5 jul 2016, 14:14

ALMEDALEN. Parterna på arbetsmarknaden står långt ifrån varandra när det gäller ingångslönerna för ”enklare” jobb i byggbranschen för bland annat nyanlända. Det bekräftades på ett seminarium som arrangerades av Plåt- och Ventföretagen. Nu har en arbetsgrupp med representanter för Plåt och Ventföretagen och Byggnads bildats för att eventuellt med hjälp av förändringar i kollektivavtalet försöka komma närmare varandra.

Frågan är skållhet, konstaterades på seminariet. Den är föremål för diskussion i många läger, bland politiker och olika förbund och organisationer.

– Vi saknar ungefär 1 500 plåtslagare i vår bransch. Lägsta lönen ligger på cirka 24 000 kronor. Våra utbildade plåtslagare gör mycket på en byggarbetsplats som någon annan skulle kunna göra, sa Johan Lindström, vd på Plåt och Ventföretagen.

Egentligen är det fel att kalla det ”enklare” jobb, menade Johan Lindström, alla jobb har ett mål och syfte, utan i stället ska de underlätta för en utbildad plåtslagare att göra sitt jobb. Det kan handla om att bära material, hålla ordning, etcetera.

I syfte att undersöka hur medlemmarna ställde sig till att betala under 24 000 kronor till någon som utförde ett ”enklare” jobb gjorde Plåt och Ventföretagen en enkät till sina medlemsföretag.

– Resultatet av enkäten blev häpnadsväckande, sa Johan Lindström. 80 procent sa att de mycket väl skulle kunna anställa under den här lönen och 80 procent svarade också ja på frågan, om de trodde att de skulle bli mer lönsamma.

Med anledning av resultatet från enkäten togs frågan upp med Byggnads i avtalsrörelsen i höstas om en arbetsgrupp skulle kunna tillsättas för att titta på det här. Även om plåtslageribranschen inte är så stor menade Johan Lindström att detta skulle kunna tillämpas i hela byggbranschen med hundratusentals anställda.

Men han fick inte något medhåll på podiet av sin motpart, Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, även om de är med på att ingå i den arbetsgrupp som bildats.

– Vi tror inte att lägre ingångslöner kommer att ge mer sysselsättning, utan det kommer i stället att skapa ett A och B-lag, sa han. Människor kommer att hamna i en fålla och hur kommer man ur den? Och vi har våra medlemmar att tänka på.

Han tillade att han också tror att det kommer att sänka lönerna totalt. Och menade också att vi alltid i Sverige pratat om satsningar på utbildning.

Lars Calmfors, ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, gav sina synpunkter utifrån den forskning som bedrivs.

– Här är det inte helt klart, sa han. Det finns en del studier som visar att lägre ingångslöner leder till högre sysselsättning och andra studier som visar att det inte blir några effekter alls. Men tittar man närmare på forskningsresultat så är det ganska klart att sänker man minimilönen från höga nivåer och det har vi i Sverige, då genererar det sysselsättning. Det verkar också klart att det genererar sysselsättning för de med minst kvalifikationer.

– Men, sa han också. Det här utesluter inte satsningen på utbildning. Vi ska också använda de anställningsstöd som finns men erfarenheten visar att detta inte räcker nu utan vi måste också se över lönebildningen. Och den fackliga sidan borde vara intresserad av att reglera detta i kollektivavtal för gör vi inte det så kommer effekten ändå att bli sänkta löner och svarta löner.

– Riskerna är större än vinsterna, sa Daniel Suhonen från tankesmedjan Katalys, och tillade att ”vi kan putsa varandras skor också”. Sverige behöver investera i byggande och utbildning.

Anders W Jonsson, vice ordförande i Centerpartiet, tyckte inte att den viktigaste frågan hade aktualiserats.

– Landet håller på att klyvas, sa han, mellan en klass som har arbete och en klass som inte har arbete. Enligt regeringens beräkningar är det en miljon människor som saknar arbete. Då måste vi vara beredda att vända på alla stenar och tänka nytt. Man räknar med att vi bara har 200 000 enkla jobb i Sverige.

Läs mer om diskussionen om lägre ingångslöner eller inte i nästa nummer av VVS-Forum 7/8 2016 som utkommer den 25 augusti.