Logga in

Företagarna utmanar den svenska modellen

Publicerad
6 jul 2016, 15:12

ALMEDALEN. Företagarna håller på att ta fram en ansvarskod som de menar ska kunna ersätta kollektivavtalet för i första hand mindre företag med få anställda. Koden ska innehålla det mesta av det som i dag finns i kollektivavtalen. Men Anders Ferbe, ordförande i IF Metall, säger ett rungande nej och menar att detta är en attack mot den svenska modellen och får till största delen medhåll av Anna-Karin Hatt, vd på tjänstemannaorganisationen Almega. 

Företagarna menar att vi har ett samhälle i förändring vilket bland annat visar sig i att allt färre företagare väljer att ansluta sig till de traditionella kollektivavtalen. Men samtidigt upplever de att de utsätts för ett tryck att skaffa ett kollektivavtal. Många av deras små företag upplever också att de inte riktigt har den kompetens och administration som krävs för att tolka och verkställa villkoren i kollektivavtalet. Detta är orsaken till att Företagarna nu tar fram ett alternativ som, enligt dem, ska erbjuda schysta villkor för alla.

Liselotte Agulander, arbetsrättsexpert på Företagarna, presenterade innehållet i koden, vilket i stort påminde om de villkor som finns i kollektivavtalen. Den ska innehålla regler om arbetsmiljö, regler om anställningsvillkor, som arbetstid, semester, lön och ersättningar.

– Det är företagens vinster som i princip ska generera löneökningar, men det ska finnas regler om hur man sätter lön och när man ska göra det. Även trygghetspaket med pensioner och försäkringar ska finnas med, sa hon.

Därtill ska ett etiskt råd inrättas som ska lösa konflikter inom företaget. Det ska kunna ge rekommendationer om hur man ska klara av dessa. Och för uppbyggandet av det etiska rådet vill Företagarna ha hjälp av arbetsmarknadens parter.

– Vi förstår att detta kan bli svårt eftersom de har kollektivavtal men på något sätt kanske det går att lösa, sa Liselotte Agulander.

Men Anders Ferbe var helt emot och Anna-Karin Hatt var mycket sval i sina svar på Företagarnas utspel.

– Ni uppfinner en lösning på problem som inte finns, sa Anders Ferbe med emfas. Schysta villkor är kollektivavtal för oss, det är framförhandlat mellan två parter. Och när du har tecknat ett avtal så råder fredsplikt. Intressant att se vad som händer om det blir konflikt med er ansvarskod.

– Och om små företag tycker att det är svårt att förstå kollektivavtalen så låt oss prata om det, tillade han.

– Almegas kollektivavtalsfilosofi är att förhandla fram branschspecifika avtal som ska passa för till exempel städbranschen, IT-branschen eller bemanningsföretagen. De ska vara så konkurrenskraftiga och så attraktiva att det ska vara en fördel att omfattas av dem mot att stå utanför, sa Anna-Karin Hatt, vd på tjänstemannaorganisationen Almega. Dessa avtal är i vissa fall mycket olika, till exempel vad gäller pensioner eller deltidsarbete.

Marina Åman, andra vice ordförande för Unionen, pekade också på att det finns en möjlighet att anpassa och reglera centrala kollektivavtal på lokal nivå. 

Läs mera om Företagarnas ansvarskod och om reaktionerna från de som värnar om den traditionella kollektivavtalsmodellen i nästa nummer av VVS-Forum (nr 7-8/2016) som utkommer den 25 augusti. 

Prenumeration kan tecknas här.