Logga in

Energismart renovering förbättrar luftkvaliteten

Publicerad
5 jul 2016, 17:12

ALMEDALEN. Sju miljoner dör av luftföroreningar varje år, 4 000 per dag bara i Kina. Och färska forskningsresultat från Umeå universitet visar nu också att dålig luft förutom att orsaka cancer även innebär en större risk att få alzheimer. Det handlar om luften i vår inomhusmiljö, vilket är bra såtillvida, att den luften kan vi påverka, bland annat om vi gör tätare byten av filter och investerar i bättre fläktar. 

Det sa Svensk Ventilations ordförande Anders Freyschüss, på ett seminarium som handlade om att energismart renovering kan förbättra luftkvaliteten,

– Det är de små partiklarna i luften som är farligast, och de syns inte, poängterade Anders Freyschüss. Tyvärr finns inga gränsvärden överhuvudtaget av luftkvalitet oberoende om jag bor på en trafikerad gata eller ute på landsbygden, inga regler i något land i Europa.

Han pekade på att det finns en direkt koppling mellan hälsoeffekten och hur mycket partiklar man får i sig och storleken på dem.

– Därför gäller det att hitta en nivå och det jobbar forskare världen över för att hitta. Men det är svårt att bedöma. Ett exempel är just där vi är nu. Vi trodde Visby hade bra luft men med alla båtar som ligger i hamnen och kör sina dieselmotorer om dagarna så blir inte luften så bra.

Hur gör vi för att skydda oss mot luftföroreningar i vår inomhusmiljö när vi ska renovera energismart eftersom vi både vill ha bättre luftkvalitet och samtidigt får det inte bli för dyrt? undrade Anders Freyschüss. Vi får inte ta plats och vi får inte synas. Därför blir det trångt med små kanaler och små aggregat. Med ordentlig plats kan vi bygga ventilationsaggregat som gör att vi får in bra luft.

En studie som Chalmers gjort åt Svensk Ventilation nyligen visar att om vi ökar luftomsättningen med en hög filterklass så blir det bra filtrering i rummet. Även bra fläktar behövs.

– Det är viktigt att säkerställa det här sambandet vid renovering, fastställde Anders Freyschüss. Tekniken finns att göra det här.

Läs mer om energismart ventilation i nästa nummer av VVS-Forum 7/8 som utkommer den 25 augusti.