Logga in

”Värmepumpar sparar alltid energi”

Publicerad
16 jun 2022, 09:31

FX-ventilation med en energieffektiv värmepump har en lägre energiförbrukning än FTX, även om elanvändningen ökar. Det hävdar Ralf Andersson på konsult- och luftfilterföretaget Provenco i en ny rapport.

En vanlig uppfattning är att de nya byggreglerna gör det svårare att använda frånluftsventilation. Värmepumpen i FX-systemet drivs av elenergi, något som gör att FX kan få svårt att klara de nya energikraven.

"Kombinationen frånluftsvärmepump och golvvärme borde förbjudas", hävdar Hans Östberg
”Blir nog knappast billigare med FTX och elvarmvattenberedare”

Vilket ventilationssystem är det bästa – FX eller FTX?
”Det har blivit ett mantra att man måste ha FTX”

De nya byggreglerna BBR 29 började gälla första september 2021 och har blivit ett problem för det värmepumpsanslutna FX-systemet, då elanvändning straffas i de nya reglerna.

Ralf Andersson, Provenco.

Men Ralf Andersson, vd på Provenco, har en annan syn. Han har gjort en studie där han jämfört energianvändningen i flerbostadshus med olika ventilationssystem.

– Den absolut bästa lösningen att få ner energiförbrukningen är att använda värmepump, även om elanvändningen ökar. Värmepumpar sparar alltid energi. FX-systemet är dessutom relativt billigt och enkelt att installera. 

Frågan om FX- eller FTX-ventilation, alltså frånluftsventilation med värmeåtervinning eller från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, är omstridd och delar branschen i två läger. Bägge systemen har sina för- och nackdelar.

Av rapporten ”Energiförbrukning med F-, FX eller FTX-ventilation i flerbostadshus” som Ralf Andersson gjort framgår att FX-ventilation med en energieffektiv värmepump (generation 2) har en lägre energiförbrukning, även om elanvändningen ökar.

– Ombyggnader av miljonprogramsområden kan göras till en klart lägre investering med FX-ventilation jämfört med FTX-ventilation, menar Ralf Andersson och tillägger att en fördel med att utveckla ett F-, bara frånluft, till ett FX-system är att man kan utnyttja samma kanaler.

Mätresultaten och analyserna visar på 60–70 procent lägre energiförbrukning med FX-ventilation vid ombyggnad till från F-ventilation. Motsvarande resultat för FTX är 40–50 procent lägre energianvändning vid ombyggnad från F-ventilation

Studien omfattar flerbostadshus i Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Jönköping, Kalmar och Malmö. Totalt handlar det om sju byggnader med F-ventilation, sju med FX-ventilation och åtta hus med FTX-ventilation.

– Många allmännyttiga bostadsföretag bygger om sina F-system till FX. Skulle de installerat FTX istället så hade investeringskostnaderna ökat kraftigt, menar Ralf Andersson.

Läs hela rapporten här nedan.