Logga in

Här rustas husen för att palla extremväder

Publicerad
9 nov 2021, 08:42

Avrinningsvägar, dammar, växter och fler brunnar är några speciallösningar som ska skydda flerfamiljshusen i Haninge vid extrema skyfall. Så här går det till när bostadsbolaget K2A tar avstamp i en ny miljöcertifiering.

Lugnet råder på Vega Allé i Haninge. Längs den långa gatan som löper mellan två skogshöjder hörs fågelkvitter och ljudet från några bilar som passerar i låg fart.

Skydd mod extremväder
Fler kommuner tar tag i klimatanpassningarna

Läs också:
Hus i klimatriskzoner kan bli utan försäkring

Innanför en dörr i ett av de fyra år gamla 4-våningshusen har fastighetsskötarna sin expedition. Markus Jonasson och Malin Almby tar emot med stora leenden. De är nöjda med sin arbetsmiljö i det fräscha och välplanerade området. Ännu bättre blir det när driftsystemet uppdaterats under hösten, så att alla hus går att följa i samma system.

– Det blir ett bra verktyg för oss. Vi har 19 byggnader med 466 lägenheter här i Vega, där vi går regelbundna ronder till fläktrum och annat. Med bättre överblick slipper vi gå lika många gånger och kan göra åtgärder snabbare, säger Malin Almby.

I stället för att gå runt och kolla olika mätare kan fastighetsskötarna se temperaturer på ackumulatortankar, värmepumpar och värmeväxlare i systemet. Allt går också att sätta larm på.

– Om en bergvärmepump eller frånluftsvärmepump står stilla en vecka kan det bli problem, men nu ser vi det direkt. Vi får också indikationer på luftbehandlingen, exempelvis temperaturer på frånluften, säger Malin Almby.

”Tyvärr är det inte oväntat, utifrån all den information vi har. De pessimistiska scenarier som forskarna visat ser ut att slå in…”

Bengt Henricson, branschutvecklare VVS hos VVS-Fabrikanternas Råd

Läs också:
Här är VVS-tjänsterna som kan minska skyfallsskadorna på husen

Husen har även rustats för att klara skyfall och andra tuffa väderförhållanden i framtiden. Det ingår i fastighetsbolagets breda hållbarhetsarbete som får hjälp av en ny certifiering – Miljöbyggnad iDrift. Hittills har sju byggnader i området Vega Park certifierats och när allt är klart ska totalt tio byggnader här vara certifierade.

– Det är viktigt för oss att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och klarar framtida klimatförändringar. Miljöbyggnad iDrift blir ett bra verktyg i det arbetet, säger Karina Antin, hållbarhetschef hos fastighetsbolaget K2A (Knaust & Andersson Fastigheter).

Vega Park, Haninge. Foto Daniel Roos

Enligt en rapport från FN:s klimatpanel som presenterades i augusti förändras jordens klimat snabbare än forskningen tidigare trott. Mer extremt väder, som kraftiga skyfall, kommer att bli vanligare. Havsnivåerna stiger också när de stora isarna smälter.

Hur det kan påverka våra städer fick vi bland annat se i Gävleborg och Dalarna i slutet av sommaren. I Gävle kom 100 millimeter regn på två timmar, enligt SMHI, vilket skapade stora översvämningar. Viadukter, vägar, köpcentra och källare fylldes med vatten. Några andra svenska städer som tidigare drabbats på liknande sätt är Malmö, Arvika, Jönköping och Norrköping.

– Tyvärr är det inte oväntat, utifrån all den information vi har. De pessimistiska scenarier som forskarna visat ser ut att slå in. Det som nu händer förstärker synen att förberedelsearbetet behöver prioriteras upp – vid sidan av behoven att få ned koldioxidutsläppen, säger Bengt Henricson, branschutvecklare VVS hos VVS-Fabrikanternas Råd.

Branschorganisationen har under flera år uppmanat till att ta klimatförändringarna på allvar. Många kommunala system för VA och dagvatten behöver moderniseras och eftersatt underhåll åtgärdas. Dräneringen av fastigheter kan behöva justeras för att klara tätare och kraftigare skyfall.

Jonny Hellman

– Fastighetsägarens eget ansvar att säkerställa och göra egna klimatberäkningar kommer att öka, säger Jonny Hellman, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Även branschorganisationen Svenskt Vatten menar att det ”nya normala” klimatet gör fastighetsägarens roll viktigare. Framför allt gäller det att göra rätt vid nybyggnation, eftersom det ofta blir dyrare att ändra senare. En tydligare plan- och bygglag efterfrågas också, för att ge större möjligheter att ställa krav på fastighetsägare.

– I dag släpper staden ansvaret vid tomtgränsen, men det kommer inte att räcka framöver. De som belastar systemet måste också betala – exempelvis om någon hårdgör mark på en tomt så att markens upptag av vatten försämras, säger Magnus Bäckström, expert rörnät hos Svenskt Vatten.

K2A är ett av de fastighetsbolag som vill ligga i framkant och bli bra på både förberedelsearbetet och att få ner koldioxidutsläppen. Det är därför bolaget nu inför certifieringen Miljöbyggnad iDrift i 75 av sina befintliga hus – från Kiruna i norr till Malmö i söder. Det handlar om allt från moderna flerfamiljshus till äldre kulturbyggnader. Utöver hyreshus kommer studentbostäder, LSS-boenden och andra samhällsfastigheter att prövas för certifieringen.

Hantering av översvämningsrisker, gröna ytor och tak är kriterier som ger poäng vid miljöcertifieringen. Karina Antin visar en lista med cirka hundra kriterier som behöver bockas av och ger mellan en och fem poäng vardera.

Alla byggnader genomgår också en klimatriskinventering, för att hitta sårbarheter för exempelvis översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och kraftiga snöfall.

– Enligt det mest kritiska klimatscenariot från FN:s klimatpanel IPCC kommer jordens medeltemperatur att höjas med sex grader. Vi vill ta höjd för ett worst case-scenario, veta vad som då händer med fastigheterna och förebygga genom åtgärder i underhållsplanerna, säger Karina Antin.

Hon visar platsen i en gatukorsning som är lägsta punkten i Vega Park. Om det blir 100-årsregn kommer vattnet att rinna ner här. Därför har gatukorsningen flera brunnar. På baksidan av husen, vid berget, finns också en mur som ska stoppa vatten.

– Vid projekteringen anpassade vi oss till kommunens dagvattenstrategier. Som åtgärder har vi till exempel skapat avrinningsvägar genom fastigheterna, planterat grönska och skapat dammar för att ta hand om dagvatten, säger Karina Antin.

Flera av husen i området ligger i vinkel mot varandra, med trekantiga lummiga gårdar emellan. Många växter är valda för att de är bra på att fånga upp vatten. I mitten av gården står en elgrill som alla boende får använda när de vill.

– I många av våra andra bostadsområden har vi även gröna tak med sedum, solceller och takterrasser för de boende, berättar Karina Antin.

En promenad över de grönskande gårdarna leder till ett av husen som blivit certifierat enligt Miljöbyggnad iDrift. Redan dörrmattan i entrén vittnar om att detta är ett miljöcertifierat hus. Städbarheten är viktig och ger flera poäng.

Hissen tar oss upp till en lägenhet, med 3,5 rum, som för tillfället väntar på att få en ny hyresgäst. Markus Jonasson visar ett litet FTX-aggregat som hänger på väggen i klädkammaren. Aggregatet har två fläktar och en roterande värmeväxlare, och värmeåtervinning med verkningsgraden 83 procent.

Energiprestanda är en viktig del av miljöcertifieringen, och förstås viktig för att inte driva på klimatförändringarna ytterligare. Byggnaden måste ha minst energiklass F för att få godkänt.

FTX-aggregat i klädkammaren. Foto Daniel Roos

I FTX-lådan på väggen finns även två filter som tar bort pollen och luftföroreningar. En kontrollpanel visar status, och det går att ändra luftflödet – exempelvis om många är hemma eller om de boende är bortresta. Alla rum i lägenheten har tilluftsdon och frånluften går ut från badrum och kök.

– Just nu står rotationsväxlaren stilla, eftersom det är varmt väder. Annars förvärms den kalla luften som tas utifrån. Tilluften in i lägenheterna får inte understiga 19 grader, säger Markus Jonasson.

Ventilation med värmeåtervinning ger tre poäng vid miljöcertifieringen. Även ålder på fläktarna, frekvensstyrning, uppmätt luftflöde och placeringen av uteluftsintagen (för att minimera föroreningar) ger poäng. Alla husen i Vega Park har styrd ventilation, men några olika tekniker används, bland annat FX-ventilation med centrala aggregat.

– Vi har gjort lite olika systemval för de tre etapperna här i Vega, eftersom vi tycker det är bra att kunna pröva vad som fungerar bäst, säger hållbarhetschef Karina Antin.

Lägenheten i det fyra år gamla huset har treglasfönster och moderna installationer i badrummet. Där finns handdukstork och golvvärme med manuell temperaturreglering, snålspolande kranar, energisnål tvättmaskin och torktumlare med inverterpump.

Arbetet med att energieffektivisera byggnader har varit intensivt på senare tid, i och med införandet av nära-nollenergikrav. Men kraven gäller främst vid nybyggnation och totalrenoveringar. Den stora andelen hus är befintliga (2,6 miljoner lägenheter i Sverige). Cirka 90 procent av byggnaderna som finns i dag kommer att stå kvar år 2050. Därför är ambitionen för den nya certifieringen att driva på utvecklingen i befintliga hus.

– Miljöbyggnad iDrift skiljer sig från andra certifieringar på så sätt att större fokus läggs på förvaltningsskedet – hur man sköter sin byggnad och vilka förvaltningsrutiner som finns, säger Jimmy Möller, chef miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council, som märkt ett stort intresse för den nya certifieringen från bland annat investerare.

Markus Jonasson och Karina Antin i ett av teknikrummen. Foto Daniel Roos

På baksidan av ett annat hus i Vega Park, högst upp med vacker utsikt mot skogen och berget, löper en loftgång. Innanför en dörr med stort fönster ligger teknikrummet. Här finns ett centralt FX-aggregat (mekanisk frånluft) för hela huset. Bergvärmepumpen matas med värme från frånluften.

– Vi har också fjärrvärme som spets, men periodvis behöver vi inte något extra varmvatten alls, berättar Markus Jonasson.

VVS-montören efter skyfallen:
”Backventiler blir framtidens krav”

Husen i Vega Park är relativt nya och K2A räknar med att de når nivå silver i certifieringen. Svårare att få högt betyg är det för några äldre kulturhus i södra Sverige, som värms med direktverkande el.

– I en av fastigheterna har vi konverterat till annan uppvärmning. Annars kommer vi att genomföra de flesta åtgärderna inför nästa verifiering, säger Karina Antin.

KAN ÅTGÄRDERNA OCKSÅ LEDA TILL ÖKAD LÖNSAMHET?

– Ja, dels säkerställs husens prestanda över tid, vilket minskar underhållsbehov och ökar driftnettot. Certifiering är numera också en hygienfaktor och ett kvitto för externa parter på att byggnaden är hållbar. Det kan exempelvis vara viktigt för att få gröna lån, som sänker våra lånekostnader. Försäkringsbolag blir också alltmer intresserade av klimatanpassningar, säger Karina Antin.