Logga in

Nya regler för verifiering av energiprestanda

Publicerad
7 jun 2016, 14:26

Nu föreslår Boverket tydligare krav på verifiering av byggnaders energiprestanda i Boverkets byggregler samt en ny metod för att bestämma energianvändningen vid normalt brukande. Verifiering, normalt brukande och energideklarationer ska därmed bli kvalitetssäkrade, korrekta och jämförbara. Det menar Boverket som under denna vecka skickar ut förslag på remiss.

Boverkets förslag till ny föreskrift handlar om hur byggnadens energianvändning ska korrigeras för normalt brukande (BEN). Reglerna ska tillämpas när man gör beräkning vid färdigställande och när man gör mätning i färdig byggnad. Det kommer förbättra möjligheten att jämföra olika byggnader via energideklarationer. Syftet med den nya föreskriften är att förtydliga hur normalt brukande av en byggnad ska fastställas. Den nya föreskriften BEN ska då följas, vilket innebär att bestämmandet av byggnaders energianvändning kvalitetssäkras.

Flera undersökningar har funnit att uppföljningen av energikraven många gånger inte fungerar tillfredställande. Boverket föreslår därför tydligare krav på verifiering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR).

Enligt allmänt råd i dagens BBR bör specifik energianvändning verifieras genom beräkning vid projektering, och genom mätning i den färdiga byggnaden. Enligt förslaget ändras detta genom att det allmänna rådet ersätts med ett tydligare krav på verifiering. Byggherren kan då antingen verifiera den specifika energianvändningen genom beräkning vid färdigställande av byggnaden eller genom mätning av den färdiga byggnaden.

Boverket föreslår också mindre ändringar i föreskrifterna om energideklarationer (BED) och energiexperter (CEX) som en följd av den nya föreskriften och ändringarna i BBR.

Boverket kommer under vecka 23 att skicka ut förslag till ändringar i BBR, BED, CEX och den nya föreskriften BEN på remiss. Sista dag för att svara på remissen är den 22 augusti 2016. Myndigheten kommer under hösten att fatta beslut om ändrade regler i BBR och den nya föreskriften BEN.

Läs mer hos Boverket.