Nya nordiska riktlinjer för hållbara byggvaror

Publicerad 2 jun 2016, 10:27

Gemensamma riktlinjer för inköp av hållbara miljö- och hälsoanpassade byggvaror har utvecklats i ett nordiskt projekt av organisationen Green Building Council.
– De nya gemensamma riktlinjerna kommer att förenkla för fastighetsägare och entreprenörer att göra kloka val, säger Jonny Hellman projektledare för den svenska delen av projektet, i ett pressmeddelande. 

De nordiska länderna har delvis olika lagstiftning och praxis och använder olika verktyg för miljöbedömning av byggvaror. Riktlinjerna är inte ett nytt verktyg och de konkurrerar därför inte med befintliga system i Sverige som till exempel Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Basta.

Projektet visar att Sverige har kommit långt i sitt arbete, speciellt när det gäller att undvika oönskade ämnen, men ligger efter när det gäller användandet och framtagandet av EPD:er (Environment Product Declaration), enligt pressmeddelandet.

De nya nordiska riktlinjerna har tre olika ambitionsnivåer. Fastighetsägare bestämmer nivå och har då förslag på krav för upphandling. Riktlinjerna är anpassade för nybyggnation, ombyggnad och underhåll av byggnader.

– Riktlinjerna kommer också vara till nytta för svenska certifieringssystem, som Miljöbyggnad och svenska Bream, säger Jonny Hellman, som också är vd för Byggvarubedömningen.

– För att koldioxidutsläppen vid tillverkning av byggvaror ska minska behöver vi EPD:er som avser just den produkt vi avser använda. Genom att börja begära produktspecifika EPD:er får vi producenter att börjar konkurrera om att minska sina utsläpp, säger Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council.

Riktlinjerna är resultatet av ett projekt som har pågått i två år, Nordic Guide to Sustainable Materials, som har finansierats av Nordic Innovation. Projektet är ett första steg mot att nå harmoniserade nordiska krav för hållbara byggvaror.

Läs mer om riktlinjerna här.