Logga in

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper

Publicerad
21 jun 2016, 10:25

Enligt ny statistik från Medlingsinstitutet var löneskillnaden 2015 mellan kvinnor och män i hela ekonomin 2,5 procent. Det är en minskning med 0,7 procentenheter sedan året innan.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 3,8 procentenheter, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?” är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2015. Den visar att genomsnittslönen år 2015 var 32 000 kronor per månad. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 43 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 24 800 kronor.

Med hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,6 procent.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.