Logga in

Fem stora projekt på hemmaplan för Ventab

Publicerad
30 jun 2016, 14:54

Ventilationsföretaget Ventab i Göteborg utför entreprenaderna i fem stora projekt i Mölndal där företaget haft sitt huvudkontor i drygt 20 år. Det samlade ordervärdet för projekten är cirka 85 miljoner kronor. Ventab ska även installera luftbehandlingen i Regionens hus i Göteborg, ett projekt värt drygt 40 miljoner kronor. 

Det är första gången som Ventab fått så många uppdrag i hemkommunen samtidigt. Det handlar om följande fem projekt: Mölndal galleria och Riksbyggens intilliggande lägenhetsprojekt, kvarteret Hajen i Mölndals centrum, R-huset på Mölndals sjukhus samt Toltorps trygghetsboende.

Galleria med intilliggande bostäder

Mölndal galleria på 32 000 m2 med drygt 70 butiker och kaféer är ett partneringprojekt som Citycon och NCC utvecklar tillsammans. Ventab i Göteborg och systerföretaget Ventab Styr är involverade i projektet från systemhandling tills byggnaderna står klara och är driftoptimerade. Ventabs luftbehandlingsentreprenad är värd cirka 40 miljoner kronor och gallerian invigs 2018.

Intill gallerian bygger Riksbyggen 145 nya lägenheter. Ventab installerar ventilationen och ordervärdet är cirka 8 miljoner kronor. Bengt Dahlgren AB har projekterat systemhandlingen för VVS och NCC är totalentreprenör. Sandbäckens installerar VS och sprinkler i gallerian och har rörentreprenaden i lägenhetsprojektet. 

198 lägenheter samt lokaler

I kvarteret Hajen i Mölndals centrum bygger Peab 198 nya lägenheter fördelade på ett 16 våningar högt punkthus och tre femvåningshus på en befintlig fastighet. Första och andra plan i kvarteret kommer att utgöras av kontors- och handelslokaler samt Mölndals stadsbibliotek. Ventabs totalentreprenad för luftbehandling är värd cirka 25 miljoner kronor. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2017. Kungälvs Rörläggeri installerar VS på totalentreprenad och Mölndalsbostäder är byggherre.

Forskningslokaler på sjukhus

R-huset på Mölndals sjukhus är ett partneringprojekt tillsammans med Byggdialog och ordervärdet för ventilationsentreprenaden är drygt 8,5 miljoner kronor. I byggnaden på totalt cirka 7 000 m² samlas forskning, utveckling och utbildning som nu bedrivs såväl på Mölndals sjukhus som på andra delar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utöver forskningslokaler ska huset rymma kafé, studietorg, bibliotek och utbildningsytor. Målet är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Projektet beräknas vara färdigt i början av 2017. LG Contracting, som ingår i Instalcokoncernen, har VS-entreprenaden och Sweco svarar för VVS-projekteringen. Byggherre är Västfastigheter.

Trygghetsboende med relaxavdelning

Toltorps trygghetsboende får 67 lägenheter och gymlokal med relaxavdelning på översta våningen samt gemensamhetslokaler på bottenplan. Ordervärdet Ventabs luftbehandlingsentreprenad är cirka 3,5 miljoner kronor. Beställare är Peab och byggherre är Mölndalsbostäder. EH-Konsult svarar för VVS-projekteringen och Bravidafilialen VVS-Teknik Rör i Väst utför VS-entreprenaden, båda i Mölndal. Planerad inflyttning är hösten 2017.

Regionens hus i grannkommunen

Ett stort projekt för Ventab i grannkommunen Göteborg är nya Regionens hus. Ventilationsentreprenaden är värd drygt 40 miljoner kronor. Ventab Styr kommer att installera styr och regler. Syftet med den nya byggnaden är att samlokalisera Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg. Byggnaden består av en låghusdel med fem våningar plus källare samt en höghusdel med 15 våningar plus källare, som kommer anslutas till en befintlig byggnad via förbindelsegångar. Avsikten är att byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld och den beräknas vara klar i början av 2019. Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler installerar VS och sprinkler och Bengt Dahlgren svarar för VVS-projekteringen. Projektet är en samverkansentreprenad med Skanska som beställare och Västfastigheter som byggherre.

De nya uppdragen, plus flera andra utanför hemkommunen, har inneburit att Ventab anställde tio nya medarbetare förra året, vilket är rekord. 

Läs reportage om Ventab och vd:n Hillevi Skötte i VVS-Forum nr 12/2015>>