Logga in

Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

Publicerad
30 jun 2016, 10:27

Fastighetsbolaget Akademiska Hus är en upphandlande myndighet som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Akademiska Hus får därmed betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en entreprenad i Umeå. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Den aktuella domen rör ett mål där Akademiska Hus, via ett regionalt bolag, gjort en otillåten direktupphandling när man utan offentlig upphandling slöt avtal med en leverantör om utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitets lokaler i Umeå.

Konkurrensverket ansökte redan i september 2012 om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär nu att Akademiska Hus ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift och att bolagets inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU.

– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan. Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.

Det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus bygger och förvaltar framför allt för universitet och högskolor. VVS-Forum har tidigare skrivit om den segdragna konflikten mellan Akademiska Hus, landets största hyresvärd vid universitet och högskolor, och Konkurrensverket.