Tjänstemannaavtalen klara i installationsbranschen

Publicerad 28 apr 2016, 11:20

AVTAL 16. Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen tecknade i dag torsdag, tillsammans med fyra andra arbetsgivarorganisationer, avtal med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Sammanlagt omfattar de nya avtalen drygt 10 000 tjänstemän i EIO:s och VVS Företagens medlemsföretag.
– Vi fortsätter vårt arbete mot mer och förbättrad lokal lönebildning. En utvecklad lokal lönebildning på företagen stärker installationsbranschens attraktivitet och underlättar kompetensförsörjningen, säger Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

I likhet med tidigare avtal med Ledarna kommer även avtalet med Sveriges Ingenjörer och det alternativa löneavtalet med Unionen att vara sifferlöst. Avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå, enligt pressmeddelandet från Installatörsföretagen.

Sammanlagt omfattar de nya avtalen drygt 10 000 tjänstemän i EIO och VVS Företagens medlemsföretag. Förutom EIO och VVS Företagen tecknas avtalen av Plåtslageriernas Riksförbund, Måleriföretagen i Sverige, Glasbranschföreningen samt Maskinentreprenörerna.

Det traditionella löneavtalet med Unionen är det enda som är siffersatt och det håller sig inom det av industrin satta märket på 2,2 procent.

Avtalsperioden löper mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017.

Några kortfattade punkter ur respektive avtal:

Ledarna/

  • Sifferlöst processlöneavtal (tillsvidare).
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen.
  • Fortsatt partsarbete för hållbara chefer.
  • Ytterligare avsättning till delpension på 0,2 procent.

Sveriges Ingenjörer/

  • Sifferlöst processlöneavtal (tidsbegränsat).
  • Fortsatt partsarbete för att utveckla den lokala lönebildningen.
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 procent.

Unionen/

  • Sifferlöst alternativt processlöneavtal.
  • Det traditionella löneavtalet – allmän pott om 1,5 procent och löneöversyn värderad till 0,5 procent.
  • Ytterligare avsättning till delpension om 0,2 procent.