Certifierad installatör för förnybar energi

Publicerad 6 apr 2016, 13:27

NORDBYGG 2016. För att bli certifierad installatör i förnybar energi måste man ha rejält med kunskap inom många områden, som teknisk isolering, rördragning och elkunskap. Dessutom total förståelse för ett helt system samt att även kunna dimensionera. Det berättade Bo Westman på Incert som står för certifieringen av dessa installatörer. 

– Det har varit många turer innan vi kommit så här långt, men nu rullar det, sa Bo Westman. Det här gäller värmekällor med mindre än 20 kilowatt nominell effekt, installationer i en- och tvåfamiljshus. För större anläggningar finns det andra lagar och förordningar.

Värmekällorna är biomassa som pelletspannor, vedpannor, kaminer av olika typer, solcellssystem där solen används för att producera el, solvärmesystem där solen används för att producera värme samt värmepumpar.

– Värmepumpar är ju ett stort område för oss i Sverige, dock inte så stort i övriga Europa, än så länge, sa Bo Westman. Meningen är att man ska kunna certifieras för en eller flera av de här fyra områdena men man kan också specialisera sig för ett område. Dock måste man ha allmän kunskap inom alla områden även om man bara ska syssla med ett.

I den svenska lagtexten står det som behövs för att klara för certifieringen.

– Det är ganska tuffa regler, som gäller, den som inte är lämplig försvinner rätt fort, sa Bo Westman.

En obligatorisk utbildning krävs för att bli certifierad, som verifieras med både ett teoretiskt och praktiskt prov. Mitt Högskolan utbildar och än så länge finns endast en utbildning för värmepumpar. De övriga utbildningarna håller på att tas fram.

– Det är Incert som är certifieringsorgan och personcertifieringen måste ske i en ackrediterad verksamhet, vilket innebär tredjepartscertifiering med Swedac som övervakare och deras standarder måste följas. Certifikatet gäller i fem år och därefter måste en ny förenklad kunskapsprövning ske, sa Bo Westman.

– Anledningen till certifieringen beror att man vill ha en harmonisering inom EU kring förnybara energikällor, vad det är viktigt att man kan. Konsumenten måste känna sig trygg, och veta vilka krav som kan ställas på den som anlitas. Det är Energimyndigheten som marknadsför detta, fortsatte Bo Westman och avslutade med att säga att i det här fallet får energirådgivarna, som annars alltid är neutrala, rekommendera certifierade installatörer. 

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.

Rekommenderade artiklar

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Boverket skärper energikraven för nya hus

Hus utan utsläpp borde vara målet

Målet 2020 bör vara näranollutsläppshus, det vill säga att vi bygger nya hus som inte orsakar utsläpp som skadar klimatet och miljön. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, i sitt remissyttrande till regeringen.

Ekobyggmässan växer

Intresset för den kommande Ekobyggmässan på Kistamässan i Stockholm är stort och arrangörerna Sweden Green Build Council (SGBC), utökar därför hallytan med 50 procent. – Vi kommer att fylla mässhallen väl, säger Karin Moberg, projektledare för Ekobyggmässan, i ett pressmeddelande. 

Ny energimärkning gynnar solvärme

Första steget mot hållbara städer

Effektiva pannor och värmepumpar sparar ett helt Sverige

Nu blir värmepumpar och pannor energieffektivare, tystare och renare. Från år 2030 sparar de nya kraven 860 TWh per år i EU – mer än all energi Sverige nu använder under ett år, menar Energimyndigheten.

Nu kommer alternativen till IMD

Sågade energikrav gör come-back