Avtal klart mellan PLR och Byggnads

Publicerad 19 apr 2016, 09:26

AVTAL 16. Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och Byggnads har kommit överens om ett nytt avtal. Lönepåslaget följer det avtal som tidigare överenskommits mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Det nya Plåt- och ventilationsavtalet löper 13 månader framåt och ligger inom det så kallade märket om 2,2 procent. PLR:s förhandlingschef menar att det är ett bra avtal för PLR:s medlemsföretag, enligt ett pressmeddelande.

– I en avtalsförhandling är det visserligen alltid ett givande och ett tagande, men i stora drag är vi nöjda med avtalet eftersom det kommer att gynna våra medlemsföretag, säger Claes Arenander, chefsjurist och förhandlingschef på PLR.

– Det är också positivt, för både våra medlemsföretag och för hela byggindustrin, att vi nu har befäst principen att det är industrins märke som är lönenormerande på vårt avtalsområde.

– Några viktiga frågor för PLR under årets avtalsrörelse har bland annat varit att längre sjukfrånvaro och föräldraledighet inte ska grunda rätt till arbetstidsförkortning samt ordningsföreskrifter rörande arbetstagarens skyldighet att iakttaga arbetsmiljöinstruktioner. Och det här är frågor som vi har fått gehör för i det nya avtalet, säger Johan Lindström, förbundsdirektör i PLR.

– Våra förhandlingar med Byggnads har hela tiden var mycket konstruktiva och vi är på det stora hela nöjda över förhandlingsresultatet.

Enligt Byggnads innebär avtalet att huvudentreprenörsansvar införs. Dessutom ger det förbättrat prestationslönesystem, förbättrade traktamentsregler, friskvårdspeng om 2 500 kronor samt stärkt företagshälsa för de som är äldre än 50 år.

Det nya avtalet gäller mellan från 1 april 2016 till 30 april 2017.