Logga in

100-miljonersprojekt för Installationsbolaget

Publicerad
28 apr 2016, 14:35

Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler utför entreprenaderna för VS, medicinska gaser och sprinkler i en ny byggnad på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Ordervärdet är cirka 100 miljoner kronor. Andra större pågående projekt för bolagen i hemstaden är nya Samhällsbyggnad på Chalmers, nya Regionens hus och ett nytt Bauhaus-varuhus.

Projektet på Östra sjukhuset i Göteborg är en samverkansentreprenad med NCC som beställare och Västfastigheter som byggherre. EU Ventilation har luftbehandlingsentreprenaden och WSP svarar för VVS-projekteringen. Bengt Dahlgren AB är miljösamordnare och Sweco är energisamordnare.

Den nya byggnaden på totalt cirka 33 000 m² ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration. Målet är att nå Miljöbyggnad Guld. Inflyttning sker successivt under 2018–2020.

Samhällsbyggnad på Chalmers

En omfattande ombyggnad och upprustning görs på Chalmers tekniska högskola av Samhällsbyggnad där institutionerna Arkitektur samt Bygg & Miljö ingår. Installationsbolaget Gbg har VS-entreprenaden som är värd cirka 25 miljoner kronor. Även detta projekt är en samverkansentreprenad med Veidekke som beställare och Akademiska Hus som byggherre. Bengt Dahlgren är VVS-projektör.

Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad. Projektet omfattar cirka 30 000 m² och det beräknas vara klart i augusti 2017.

Regionens hus 

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens hus intill centralstationen i Göteborg. Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler installerar VS och sprinkler med ett totalt ordervärde på cirka 25 miljoner kronor. Projektet är en samverkansentreprenad med Skanska som beställare och Västfastigheter som byggherre. Ventab har ventilationsentreprenaden och Bengt Dahlgren VVSCprojekterar.

Huset kommer att bindas ihop med det befintliga stationshuset och bestå av en låghusdel med fem våningar samt ett 15 våningar högt hus. Byggnaden blir arbetsplats för totalt cirka 1 300 medarbetare som i dag är utspridda på olika adresser i Göteborg. Projektet innefattar även konferensanläggning, restaurang, parkeringsplatser och lokaler för representation. Avsikten är att byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Den beräknas stå färdig under första halvåret 2019.

Nytt Bauhaus-varuhus 

Ett nytt varuhus byggs för Bauhaus i Sisjön. Installationsbolaget Gbg och Installationsbolaget Sprinkler har entreprenaderna för VS och sprinkler. Ordervärdet är cirka 11 miljoner kronor. Projektet omfattar nybyggnad av butik, lager, drive-in, personalutrymmen med mera på sammanlagt cirka 17 300 m². Det handlar om en samverkansentreprenad med incitament där Alaska Fastigheter är byggherre och Bergman och Höök är byggentreprenör. Ventab installerar luftbehandling.