Logga in

Stort vårduppdrag för Bravida VS

Publicerad
7 okt 2020, 09:20

Nytt specialistsjukhus i Göteborg.

Bravida har fått VS-entreprenaden vid bygget av Högsbo specialistsjukhus. Ordervärdet är cirka 80 miljoner kronor.

Projektet är en utförandeentreprenad i partnering med Västfastigheter och Skanska som huvudentreprenör. Afry är VVS-projektör.

Högsbo specialistsjukhus med dagkirurgi ska förstärka den hälso- och sjukvård som invånarna behöver ofta.

– Projektet har det senaste året pågått i projekteringsfas och det ska nu bli roligt att påbörja arbeten på plats, säger Hans Hermansson, regionchef på Bravida Göteborg, i ett pressmeddelande.

Legionella överlever höga temperaturer

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27 300 kvadratmeter med ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser.

Målet är att certifiera sjukhusbyggnaden enligt miljöbyggnad nivå silver. För att nå detta mål har såväl utformning av fastigheten som systemval gjorts med fokus på hög energieffektivitet.

I Bravidas uppdrag ingår projektering, leverans och montage av värme- och kylsystem. Företaget utför även en kylcentral för fjärrkyla med återvinning av värme och kyla, en anläggning för medicinska gaser samt en anläggning för vakuumsystem.

De installerar i fältsjukhuset i Älvsjö

Projektet har pågått med rivnings- och markarbeten sedan augusti 2019 och ska stå klart i slutet av 2023. Bravidas uppdrag förväntas vara klart under hösten 2023.

Göteborgsföretaget LH Ventteknik är ventilationsentreprenör i projektet.