Omtag för gemensam energibranschförening

Publicerad 23 mar 2016, 13:48

En ny gemensam energibranschförening, Energiföretagen Sverige, ser nu ut att kunna bli verklighet. I dag röstade medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt igenom stadgeförslaget på extrastämma, respektive extra årsmöte. Slutligt klartecken väntas den 6 april genom bekräftande beslut i de båda föreningarna.

Under ett par års tid har diskussioner pågått om en ny gemensam branschförening med energisystemet som grund. Motivet är att branschen vill stå bättre rustad för att möta de snabba förändringarna i omvärlden. I november blev det stopp i processen sedan förslaget inte fick tillräcklig majoritet vid Svensk Energis extrastämma. Kritiken gällde främst frågor kring den regionala verksamheten och dess koppling till stadgeförslaget.

– Medlemsförankringen är avgörande i en medlemsförening. Sedan november har vi haft nära dialog med dem som inte var nöjda. Justeringar har gjorts och alla parter har förklarat sig nöjda nu. Dessutom har det nya stadgeförslaget stämts av på fem regionala rådslag, säger Svensk Energis ordförande Anders Ericsson i ett pressmeddelande.

Han är också självkritisk:

– Det har gått snabbt. Man måste ha respekt för den tid som krävs för förankring hos flertalet medlemmar. Nu känns det mycket bra och jag ser fram emot en ny slagkraftig förening, som kan spela en viktig roll i samhällsdebatten de kommande åren.

Även Anders Östlund, Svensk Fjärrvärmes ordförande, är nöjd med utfallet av dagens stämmor:

– Branschen står inför stora utmaningar. Den kommande nya föreningen får ungefär 220 medlemsföretag. Med den plattformen – hela tiden med helhetssynen på näthinnan – borde branschen få en ännu starkare bas än idag för effektivt påverkansarbete, inte minst med koppling till Energikommissionens pågående arbete.

Bekräftande beslut i respektive förening ska tas den 6 april, även då vid extrastämma respektive extra årsmöte.