Ökat stöd till solceller med 150 miljoner

Publicerad 14 apr 2015, 16:56

VÅRBUDGETEN. I vårbudgeten, som presenteras i morgon onsdag, skjuter regeringen till 150 miljoner kronor extra till solcellsstödet, men höjer samtidigt skatten på stora solpanelsanläggningar. Det uppger Dagens Industri (DI) i sin nätupplaga i dag.

Den förra alliansregeringen avsatte 210 miljoner kronor till solcellsstöd för 2013–2016. Men de pengarna har redan tagit slut.

– Vi vill stötta användningen av solceller. Därför aviserar vi en utökning redan nu i vårpropositionen så att investerare och andra vet vad det är som gäller framöver, säger Ibrahim Baylan till DI.

Pengarna blir inte tillgängliga förrän den 1 januari 2016, men målet är att det ska bli ett årligt stöd.

– I längden måste solceller, precis som alla andra kraftslag, bära sina egna kostnader. Vi är inte riktigt där ännu, menar energiministern.

Regeringen vill satsa på solenergi, men har tidigare i år aviserat att solcellsanläggningar som är större än 144 kW, med en yta på cirka 1 000 m², kommer att mista den skattebefrielse de har i dag.

Detta kommer inte att påverka villaägare, men företag som vill sätta paneler på så stora industritak eller andra kommersiella fastigheter får betala elskatt på solenergin.

– En tredjedel av de kommersiella taken har plats för mer än 144 kW. Det här kommer ha en stor påverkan på viljan att installera solceller, säger Harald Överholm, doktor i industriell ekonomi med inriktning mot den internationella solmarknaden, till DI.

Rekommenderade artiklar

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Annons

Många arbetstimmar att spara för installatörer och plattsättare

Vägghängda toaletter blir allt mer populära. TECEs WC-fixtur med Safetybag förenklar installationen för VVS-montörer, snickare och plattsättare eftersom tätskiktet sitter förmonterat på fixturen. En […]

Installationsföretagen avgörande för energimålen

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

100 procent förnybar energi 2040

Tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar och nytt mål om 100 procent förnybar energiförsörjning 2040. Det framgår av den energiuppgörelse mellan regeringen och oppositionen som presenterades i dag av energiminister Ibrahim Baylan (S) och energipolitiska talespersoner från oppositionen.

Mikroproducenter av solel slipper moms

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Miljardsatsning på solenergi

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

El från solcellsanläggning blir skattefri

Baylan om Energikommissionen: ”Samtalen ska vara offentliga”

Den nyligen tillsatta Energikommissionen har haft sitt första möte, men vad som avhandlats vet bara de som deltog. Nu ska det bli ändring på det, lovar energiminister Ibrahim Baylan (S).– Det är viktigt att samtalen blir offentliga, säger energiministern till VVS-Forum.