Het konsultmarknad driver upp lönerna

Publicerad 15 mar 2016, 11:38

Svenska Teknik & Designföretagens nya rapport ”Investeringssignalen” visar att branschen har fortsatt medvind och ett starkt orderläge. Drygt åtta av tio teknikkonsultföretag behöver nyanställa inom sex månader. Eftersom bristen på kompetens är stor inom branschen leder detta till ökad konkurrens om befintlig personal. Detta betyder högre personalomsättning och ytterligare tryck på löneutvecklingen.

Även bland industrikonsult- och arkitektföretag är rekryteringsbehovet stort, 84 respektive 73 procent. Inga företag i undersökningen uppger att de behöver minska personalstyrkan.

– Rekryteringsbehovet har ökat stadigt sedan mitten av 2013 och ligger nu på den högsta nivån sedan 2011, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik & Designföretagen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att bristen på kompetens upplevs som det främsta hindret för företagens verksamhet. Bristen betyder att man rekryterar från konkurrenter, vilket medfört den högsta personalomsättningen sedan den började mätas 2008. Det i sin tur driver upp lönerna till riskfyllda nivåer.

– Bristen på kompetens bidrar till att lönekostnaderna ytterligare drivs upp, något som medför höga omställningskostnader för företagen, menar David Cramér. Investeringssignalen visar att lönekostnaderna ökar i en betydligt snabbare takt än prisutvecklingen för branschen, mätt i genomsnittsarvoden för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

Läs hela rapporten här.