Entreprenörsansvar införs för utstationerade

Publicerad 31 mar 2016, 08:24

Utredningen om nya utstationeringsregler har tidigare lämnat förslag om utstationering av arbetstagare. Arbetsmarknadsdepartementets promemoria (PM) innehåller kompletterande överväganden och delvis nya förslag när det gäller rätt till kollektivavtalsvillkor och entreprenörsansvar.

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår bland annat:

  • Utstationerade ska ha rätt till kollektivavtal, oavsett om arbetstagaren är medlem i facket eller inte.
  • Ett entreprenörsansvar ska införas där entreprenören kan hållas ansvarig för lön till en arbetstagare hos en underentreprenör.
  • Om en arbetsgivare inte betalar lön ska uppdragsgivare i tidigare led solidariskt ansvara för den lön som arbetsgivaren skulle ha betalat. Entreprenörsansvaret gäller inom bygg- och anläggningsverksamhet och omfattar bara utstationerade arbetstagare.
  • En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder och som inte inser att arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet att betala lön, ska inte vara ansvarig enligt entreprenörsansvaret.

De föreslagna ändringarna i utstationeringslagen ska ”träda i kraft så snart som möjligt”. Förslagen är nu ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 juli 2016.