Utländsk arbetskraft ökar

Publicerad 19 feb 2016, 12:27

Under 2015 befann sig i snitt 7 400 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad, för att arbeta. Totalt anmäldes knappt 43 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 12 procent sedan föregående år.  Främst skickade företag i Polen, Tyskland och Litauen hit arbetskraft, uppger Arbetsmiljöverket.

Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- och tillverkningsbranschen. De flesta arbetade i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö.

– Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter två och ett halvt år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökar, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

En tredjedel av de som registrerades hade uppdrag som pågick 10–29 dagar.

Cirka 40 procent arbetade inom byggsektorn och den vanligaste angivelsen i den kategorin var ”Byggande av hus” följt av ”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet”. De arbetstagarna var främst från Polen följt av Litauen.

En annan stor grupp – var femte utstationerad – arbetade inom tillverkning. För dem som angett ”Reparation och installation av maskiner och apparater” var arbetstagarna främst från Tyskland följt av Finland och Polen.

Antal utstationerade arbetstagare per land 2015:

  1. Polen (9 095)
  2. Tyskland (5 077)
  3. Litauen (4 128)
  4. Indien (2 906)
  5. Lettland (2 420)

Rekommenderade artiklar

Polska byggjobbare ökar kraftigt

”ROT-sänkningen har inte gett fler svartjobb”

Klart för europeisk plattform mot svartarbete

VVS-rekrytering bland nyanlända

Regeringens upprop ”Sverige tillsammans” ska förbättra nyanländas etablering i landet. Och hittills har 200 företag erbjudit nyanlända praktik eller jobb. Bland dem finns Omar Tobba, 33-årig maskiningenjör från Syrien, som nu gör praktik på Sweco, rapporterar Sveriges Radio (SR).

Lägstalönerna behöver anpassas

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) publicerade i går sin aktuella lönebildningsrapport. En av slutsatserna är att arbetsmarknadens parter kan medverka till att minska arbetslösheten genom att ”anpassa lägstalönerna”.

”Bättre matchning krävs mellan bristjobb och jobbsökande”

Fler forskarbostäder åt Swetox

ALMEDALEN. Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper), som bland annat studerar hormonstörande ämnen som bisfenol A (BPA), ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass. Det vill regeringen som nu, via Karolinska Institutet (KI), satsar på fler forskarbostäder i Södertälje. – För att Swetox verkligen ska bli ett forskarcentrum av yttersta världsklass, så ger vi nu Karolinska Institutet (KI) möjlighet att erbjuda forskarbostäder i Södertälje, sa forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), vid regeringens pressfika i Almedalen.

Cocktail-effekten – farligare än man trott

Vi är alla exponerade för en mix av kemikalier som kan interagera med kroppens eget hormonsystem. Barns och fosters exponering för cocktaileffekten ger senare i livet problem med inlärning, beteende och störningar i fortplantningsförmågan. Det visar ett nytt forskningsprojekt – EDC-Mixrisk. Professorerna Carl-Gustaf Bornehag och Åke Bergman med flera skriver om den hälsofarliga cocktaileffekten i VVS-Forums Tema Innemiljö som kommer ut nu på fredag.

Miljardsatsning på validering ska ge flyktingar jobb

BUDGET 2016. Regeringen inför den första oktober en valideringsreform som beräknas kosta drygt en miljard kronor under fyra år. Tanken är att samla information om vad olika utbildningar innehåller och på vilken nivå de ligger. – Det ska underlätta arbetet och stimulera utvecklingen av validering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S), i en pressrelease från regeringskansliet.

Storsatsning på hållbart Sverige

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft, uppger myndigheterna.